Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

2cureX: Kommuniké från årsstämma i 2cureX AB (publ)

Idag, den 28 maj 2020, hölls årsstämma i 2cureX AB (publ). Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut
fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade att
bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2019.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av
antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av
styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och
ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med 200 000
kronor till styrelseordföranden och med vardera 100 000 kronor till
övriga styrelseledamöter exklusive Timm Jessen och Ole Thastrup.
Vidare beslutade stämman att en revisor och ingen revisorssuppleant
utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i
enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att Povl-André Bentz, Camilla Huse Bondesson, Jørgen
Drejer, Timm Jessen och Ole Thastrup omväljs som styrelseledamöter.
Till styrelseordförande omvaldes Povl-André Bentz. Vidare beslutade
stämman att bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Övrigt
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser,
att vidta de eventuella smärre justeringar som kan visa sig
erforderliga vid registrering av besluten.

För mer information om 2cureX:

Ole Thastrup, VD
E-post: ot@2curex.com
Tel: +45 2211 5399
www.2curex.com
(https://www.2curex.com/2curex-is-accelerating-the-commercialization-of-i...)

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Tel: +46 11 32 30 732

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment) testet.
IndiTreat® etablerartusentals 3D-mikrotumörer som funktionellt liknar
patientens tumör och identifierar den godkända cancerbehandling som
mest effektivt dödar patientens tumör. Omedelbart efter testet ges
patienten den utvalda behandlingen.

IndiTreat® valideras kliniskt i åtta kliniska studier i kolorektal
cancer, äggstockscancer, bukspottkörtelcancer och preventiva
cancerläkemedel. De kliniska programmen genomförs vid större
cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

IndiTreat® introduceras för närvarande på den europeiska marknaden
genom ett Early Access-program.

IndiTreat® förväntas bli ett standardverktyg i behandlingsdesignen för
cancerpatienter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm
(symbol: "2CUREX").

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/2curex/r/kommunike-fran-arsstamma-i-2curex-ab...
https://mb.cision.com/Main/16432/3121264/1255125.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.