Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-23

ÅAC Microtec: Kommuniké från årsstämma i ÅAC Microtec AB (publ)

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ÅAC MICROTEC AB (PUBL)

Vid årsstämma i ÅAC Microtec AB (publ) den 23 maj 2019 fattades i huvudsak följande beslut:
• Den framlagda årsredovisningen fastställdes och styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
• Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att balansera årets förlust i ny räkning.
• Föreslagna arvoden till styrelsen samt ÅAC:s revisor fastställdes i enlighet med valberedningens förslag.
• I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Rolf Hallencreutz, Per Aniansson, Per Danielsson och William Whitehorn till styrelseledamöter. Rolf Hallencreutz omvaldes även till styrelsens ordförande. Anita Bernie valdes till ny styrelseledamot.
• Beslutades att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.
• Beslutades att anta föreslagna principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning.
• Beslutades om emissionsbemyndigande enligt styrelsens förslag.

2019-05-23

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com http://www.aacmicrotec.com och www.clyde.space http://www.clyde.space eller kontakta:
VD Luis Gomes, investor@aacmicrotec.com mailto:investor@aacmicrotec.com
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, investor@aacmicrotec.com mailto:investor@aacmicrotec.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
AAC Microtec Kommunike fran arsstamma.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26276

OM ÅAC MICROTEC
ÅAC och dess dotterbolag Clyde Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Plattformarna går att anpassa efter kundernas behov. Vårt helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter.

ÅAC Microtecs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North. G&W Fondkommission, e-post ca@gwkapital.se mailto:ca@gwkapital.se , telefon 08-503 000 50, är bolagets Certified Adviser.

Författare beQuoted