Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-24

AB Högkullen: AB Högkullen (publ): Delårsrapport för januari -mars 2018

Sammanfattning januari-mars 2018

· Hyresintäkter uppgick till 31,4 Mkr (28,1)
· Förvaltningsresultat uppgick till 13,0 Mkr (14,2)
· Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -9,3 Mkr (51,9)
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 14,0 Mkr (52,7)
· Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 2 170,4 Mkr
(2017-12-31 var värdet 2 172,0 Mkr)

Viktiga händelser under första kvartalet

· I kallelsen till årsstämma i AB Högkullen som publicerades 16 maj
2018 ingår ett förslag till inlösen av samtliga utestående
preferensaktier i bolaget. Detta innebär en viss ändring av
bolagsordningen och att betalningen för varje inlöst preferensaktie
är 33,60 kr. I och med detta kommer även preferensaktien avnoteras
från Nasdaq First North.

NYCKELTAL 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015
Ackumulerat Perioden 31 31 30 30 31 31 30 30 31 31
-mar -dec -sep -jun -mar -dec -sep -jun -mar -dec
Hyresintäkter Tkr 31 118 84 56 28 90 66 43 21 37
358 702 939 425 137 902 233 071 103 294
Driftnetto Tkr 24 98 70 46 23 75 55 35 16 31
864 114 579 866 608 971 627 421 732 540
Överskottsgrad % 79,3% 82,5% 83,1% 83,1% 83,9% 83,6% 84,0% 82,2% 79,3% 84,6%
Förvaltningsresultat 12 56 43 28 14 28 36 22 10 20
Tkr 956 798 439 096 160 025 556 432 028 309
Resultat efter skatt 14 176 100 82 52 290 282 126 19 74
Tkr 031 755 617 233 677 491 591 800 514 902
Räntabilitet på eget 17,1% 22,5% 14,6% 37,4% 54,9% 50,5% 65,9% 40,8% 0 0
kapital %
Soliditet % 40,2% 36,9% 33,4% 39,1% 38,0% 27,3% 42,7% 38,8% 34,9% 37,2%
Räntetäckningsgrad 2,7 2,9 2,5 2,6 2,8 2,8 4,2 4,2 0 0
ggr
Genomsnittlig ränta 2,00% 3,43% 3,80% 2,72% 2,40% 2,40% 2,00% 2,00% 1.96% 1,96%
per bokslutsdatum %
Belåningsgrad % 51,6% 49,2% 51,6% 52,3% 51,6% 53,2% 47,8% 56,2% 60,8% 57,2%
Uthyrningsbar yta, 104 104 95 93 93 93 82 79 74 70
tusen kvm
Uthyrningsgrad - yta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
%
Antal fastigheter 200 200 187 186 186 186 161 157 147 143
Redovisat värde Mkr 2 170 2 172 1 987 1 958 1 924 1 864 1 615 1 362 1 211 1 142
Värde per kvm 20 20 20 21 20 19 19 17 16 16
865 885 916 054 684 984 695 227 374 314

Rapporten finns att ladda ned i sin helhet på bolagets webbplats:
hogkullen.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som AB Högkullen (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads missbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 14.15 CET.

Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda
portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Sedan den 16 januari
2017 är Högkullen ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387)
reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning.
LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång
till professionell assistens. SoL är Socialtjänstlagen (2001:453).

Högkullens preferensaktie (HOGK PREF A) är noterad på First North,
Nasdaq Stockholm. Avanza Bank är bolagets Certified Advisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ab-hogkullen/r/ab-hogkullen--publ--delarsrappo...
http://mb.cision.com/Main/12750/2530277/847595.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.