Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

AB Traction: Bokslutskommuniké 2019

?

Perioden oktober - december

* Resultatet efter skatt uppgick till 155 (-357) Mkr, vilket fördelar
sig på:
o Aktiva innehav, noterade 107 (-251) Mkr
o Aktiva innehav, onoterade 9 (-13) Mkr
o Finansiella placeringar 42 (-92) Mkr
* Resultat per aktie uppgick till 10,46 (-24,14) kr
* Substansvärdet per aktie ökade med 6 (-12) procent justerat för
lämnad utdelning
* Avkastningen på noterade aktiva innehav uppgick till cirka 11 procent
* Ny storägare (14,2%) i det brittiska AIM-listade bolaget Driver Group
Plc

Perioden januari - december
             

* Resultatet efter skatt uppgick till 416 (-71) Mkr, vilket fördelar
sig på:
o Aktiva innehav, noterade 209 (-52) Mkr
o Aktiva innehav, onoterade 10 (-20) Mkr
o Finansiella placeringar 204 (7) Mkr
* Resultat per aktie uppgick till 28,12 (-4,83) kr
* Avkastningen på noterade aktiva innehav uppgick till cirka 21 (-5)
procent
* Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till 42 procent
* Substansvärdet per aktie uppgick till 203 (178) kr/aktie
* Substansvärdet per aktie ökade med 16 (-3) procent justerat för
lämnad utdelning

Händelser efter rapportperiodens utgång

* Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav
sedan 31 december uppgår till -14 Mkr per den 13 februari 2020
* Styrelsen föreslår en utdelning om 4,20 (3,60) kr/aktie

För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Denna information är sådan som AB Traction skall offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappershandel. Informationen
lämnades för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 13.30 CET.

Bilaga

* Bokslutskommuniké 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.