Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-13

AB Traction: Delårsrapport januari - juni 2018

Perioden april - juni

* Resultatet efter skatt uppgick till 109 (274) Mkr, vilket fördelar sig på:
* Aktiva innehav, noterade 63 (264) Mkr * Aktiva innehav, onoterade -18
(-12) Mkr * Finansiella placeringar 66 (26) Mkr
* Resultat per aktie uppgick till 7,36 (18,54) kr
* Avkastningen på noterade aktiva innehav uppgick till 6 procent
* Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till 16 procent
* Softronic bidrog med 70 Mkr

Perioden januari - juni

* Resultatet efter skatt uppgick till 145 (442) Mkr, vilket fördelar sig på:
* Aktiva innehav, noterade 92 (411) Mkr * Aktiva innehav, onoterade -16
(-13) Mkr * Finansiella placeringar 73 (50) Mkr
* Avkastningen på noterade aktiva innehav uppgick till 9 procent
* Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till 15 procent
* Substansvärdet per aktie uppgick till 193 (186) kr/aktie
* Substansvärdet per aktie ökade med 5 (18) procent justerat för lämnad
utdelning
* Substansrabatten uppgick till 18 (-9) procent

Händelser efter rapportperiodens utgång

* Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav sedan
30 juni uppgår till 22 Mkr per den 12 juli

För ytterligare information kontakta:

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Traction är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 kl 13.00 CET.

Delårsrapport januari-juni 2018
http://hugin.info/86925/R/2205139/856643.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: AB Traction via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.