Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-15

AB Traction: Delårsrapport januari - juni 2019

Perioden april - juni

* Resultatet efter skatt uppgick till 229 (109) Mkr, vilket fördelar
sig på:
o Aktiva innehav, noterade 189 (63) Mkr
o Aktiva innehav, onoterade 0 (-18) Mkr
o Finansiella placeringar 42 (66) Mkr
* Resultat per aktie uppgick till 15,48 (7,36) kr
* Substansvärdet per aktie ökade med 9 procent justerat för lämnad
utdelning
* Avkastningen på noterade aktiva innehav uppgick till knappt 19
procent
* Traction avyttrar innehavet i WYG i samband med ett kontantbud

Perioden januari - juni

* Resultatet efter skatt uppgick till 341 (145) Mkr, vilket fördelar
sig på:
o Aktiva innehav, noterade 219 (92) Mkr
o Aktiva innehav, onoterade 0 (-16) Mkr
o Finansiella placeringar 126 (73) Mkr
* Resultat per aktie uppgick till 23,06 (9,81) kr
* Avkastningen på noterade aktiva innehav uppgick till drygt 22 procent
* Substansvärdet per aktie uppgick till 198 (178) kr/aktie
* Substansvärdet per aktie ökade med 13 (-3) procent

Händelser efter rapportperiodens utgång

* Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav
sedan 30 juni uppgår till 15 Mkr per den 12 juli 2019

För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Traction är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2019 kl. 11.00
CET.

Bilaga

* Delårsrapport januari-juni 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.