Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-06

AB Traction: Kommuniké från AB Tractions årsstämma och konstituerande styrelsemöte

Vid årsstämman i AB Traction den 6 maj 2020 beslutades följande:

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen för 2019 fastställdes. Styrelseledamöterna samt
verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under
verksamhetsåret 2019.

Utdelning till aktieägarna beslutades att lämnas med 4,20 kronor per aktie,
om totalt 62,1 Mkr, i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för
rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 8 maj 2020 och utdelning
till aktieägarna beräknas ske den 13 maj 2020.

Arvode till styrelsen fastställdes till 240 000 kronor, att fördelas med
120 000 kronor var till de två av årsstämman valda styrelseledamöterna som
inte är anställda i bolaget. Inget arvode utgår till styrelsens ordförande.

Till styrelseledamöter omvaldes Bengt Stillström och Petter Stillström,
samt nyvaldes Henrik Lange och Jonas Olavi. Årsstämman omvalde Bengt
Stillström till styrelsens ordförande.

Mazars SET Revision AB valdes till revisor intill slutet av nästa
årsstämma, med Anders Bergman som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet
med styrelsens förslag.

Styrelsen bemyndigades att intill tiden fram till nästa årsstämma besluta
om återköp av egna aktier, motsvarande maximalt 10 % av totalt antal
utestående aktier. Återköpen får ske över Stockholmsbörsen. Styrelsens
mandat innefattar även en möjlighet att överlåta återköpta aktier, inom de
ramar som lagstiftningen föreskriver, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och där betalning skall kunna ske kontant, genom apport
eller genom kvittning av fordran mot bolaget. Återköp och överlåtelser
enligt ovan skall ske till marknadspris.

På det konstituerande styrelsesammanträdet i anslutning till årsstämman
beslöt styrelsen om att bemyndiga VD att vid lämpligt tillfälle hantera
återköp av egna aktier i enlighet med stämmans återköpsbeslut.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Petter Stillström 08-506
289 00

Informationen är sådan som AB Traction (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 6 maj 2020 kl. 19:00.

Bilaga

* Kommuniké årsstämma 2020

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.