Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-07

AB Volvo: Uppdatering om Volvokoncernens finansiella rapportering 2020

I enlighet med redovisningsstandarden IFRS 5 omklassificerades UD
Trucks globala verksamhet den 31 december 2019 som tillgångar och
skulder som innehas för försäljning. I och med detta kommer
avskrivningarna på dessa materiella och immateriella
anläggningstillgångar att upphöra, vilket kommer påverka
Volvokoncernens rörelseresultat positivt med cirka 0,9 miljarder
kronor på årsbasis. Koncernens kassaflöde påverkas inte. Per den 1
januari 2020 har även en omklassificering i resultaträkningen gjorts
för vissa kostnader relaterade till kommersiella kundåtaganden, utan
påverkan på Volvokoncernens rörelseresultat.

Som en konsekvens av att Volvokoncernen har för avsikt att överföra
ägandet av hela UD Trucks globala verksamhet till Isuzu Motors,
omklassificerades verksamheten per den 31 december 2019 som
tillgångar och skulder som innehas för försäljning.
Redovisningsstandarden IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för
försäljning och avvecklade verksamheter kräver att avskrivningarna på
dessa tillgångar upphör. Den positiva påverkan på koncernens
rörelseresultat från de lägre avskrivningarna kommer att rapporteras
som en justering och därmed exkluderas från det justerade
rörelseresultatet. Vid tidpunkten för överföringen av ägandet kommer
den positiva påverkan från de lägre avskrivningarna att räknas av mot
reavinsten. För att bibehålla jämförbarheten och redovisa den
underliggande lönsamheten i lastbilsverksamheten kommer
avskrivningarna att fortsätta som vanligt i segmentet Lastbilar till
tidpunkten för överföringen. Således kommer inga justeringar av
rörelseresultatet att göras i segmentet Lastbilar. I det rapporterade
rörelseresultatet kommer den positiva påverkan rapporteras i
Koncernfunktioner och övrigt.

Därutöver har Volvokoncernen genomfört en redovisningsförändring från
den 1 januari 2020 som innebär att vissa kostnader relaterade till
kommersiella kundåtaganden framledes kommer att redovisas som
försäljningskostnader i stället för som kostnader för sålda
produkter. För 2019 har cirka 1,3 miljarder kronor omklassificerats
från kostnader för sålda produkter till försäljningskostnader.
Förändringen har ingen påverkan på Volvokoncernens rörelseresultat.
Omräknade räkenskaper för 2019 finns tillgängliga för nedladdning på
www.volvogroup.se

7 april, 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvo Group Media Relations, 076 553 72 29

För mer information, gå till volvogroup.se/press
(https://www.volvogroup.se/sv-se/news-and-media/press-releases.html)

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda
transportlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och
motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering
och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo
grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens
hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har 104 000
medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2019 uppgick
nettoförsäljningen till cirka 432 miljarder kronor. Volvoaktien är
noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ab-volvo/r/uppdatering-om-volvokoncernens-fin...
https://mb.cision.com/Main/39/3082993/1225756.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.