Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-25

ABB: Hållbar tillväxt

25 oktober 2018: Tredje kvartalet i korthet

- Den totala orderingången +9%[1]; upp inom alla divisioner och regioner

- Basorderingången +7%; upp inom alla divisioner och regioner

- Intäkter +3%; serviceintäkter ökade 11 %

- Operativ EBITA-marginal[2] på 12,1 % påverkades av utspädning av GEIS

- Operativt resultat per aktie2 +4%[3]

- Nettovinst 603 miljoner dollar, +6%

- Kassaflöde från rörelseverksamheten 565 miljoner dollar; stabilt kassaflöde förväntas för helåret

"Vi har uppvisat en hållbar tillväxt där den totala orderingången och
basorder förbättrades i alla regioner och alla divisioner", säger
ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer. "Det fortsatta genomförandet av
vår strategi och stabilt växande kundbehov för vårt digitala
erbjudande ABB Ability™ driver ordertillväxten och ökade intäkter."

"Vårt ledarskap inom pionjärteknik har lett till stabila resultat i
alla affärsenheter, i synnerhet inom Robotics and Motion och
Industrial Automation. Efter förvärvet av GE Industrial Solutions kan
Electrification Products dra nytta av en starkare närvaro på den
viktiga amerikanska marknaden samtidigt som den första integreringen
dämpar den operativa EBITA-marginalen enligt förväntan. Power Grids
fortsätter sin framgångsrika omvandling med god tillväxttakt och
ligger nu i målspannet 10-14%."

----------------------------------------------------------------------

[1] Utveckling av orderingång, basorderingång från tredje part och
intäkter på jämförbar basis (lokal valuta justerat för förvärv och
avyttringar). Utveckling i USD redovisas i tabellen Nyckeltal.

[2] För non-GAAP measures, se bilagan "Supplemental Financial
Information" till det engelska pressmeddelandet.

[3] Utvecklingen av resultat per aktie är beräknad med oavrundade
belopp. Jämförbart operativt resultat per aktie är valutajusterat
(2014 års valutakurser, ej justerat för ändringar i
affärsportföljen).

Utsikter på kort sikt

Makroekonomin visar stabila tecken i Europa och har en positiv trend i
USA samtidigt som tillväxten förväntas fortsätta i Kina. Den
övergripande globala marknaden växer samtidigt som det finns ökande
geopolitiska osäkerheter i olika delar av världen. Oljepriser och
valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets
resultat.

Koncernresultat tredje kvartalet 2018

Order

Den totala orderingången steg 9 procent (10 procent i dollar), upp
inom alla divisioner och regioner jämfört med för ett år sedan.
Basorder (klassificerade som order under 15 miljoner dollar) ökade
med 7 procent (12 procent i dollar), upp inom alla divisioner och
regioner och stöttades av ABB:s omfattande digitala erbjudande ABB
Ability™. Stora order utgjorde 7 procent av totala orderingången,
jämfört med 9 procent samma kvartal 2017. Orderstocken ökade 2
procent (oförändrat i dollar) jämfört med förra året.

Serviceorder ökade med 8 procent (10 procent i dollar). Serviceorder
stod för 18 procent av totala orderingången, jämfört med 18 procent
samma period föregående år.

Förändringar i verksamhetsportföljen, inklusive påverkan från
förvärvet av GE Industrial Solutions, har gett en positiv nettoeffekt
på 4 procent på den totala redovisade orderingången.
Valutakurseffekter gav en negativ påverkan på 3 procent på den
redovisade orderingången.

Marknadsöversikt

ABB såg en stabil efterfrågan från alla regioner under kvartalet:

- Den totala orderingången från Europa steg 15 procent (10 procent i
dollar) där positiva bidrag från Tyskland, Italien, Sverige och
Schweiz kompenserade för de lägre bidragen från Storbritannien och
Ryssland. Basorderingången ökade med 6 procent (7 procent i dollar).

- Den totala orderingången i Nord- och Sydamerika ökade 9 procent (23
procent i dollar). Orderingången från USA ökade 10 procent (31
procent i dollar) och även orderingången i Brasilien steg.
Basorderingången i Nord- och Sydamerika ökade 9 procent (24 procent i
dollar).

- I Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA) ökade den totala
orderingången 4 procent (1 procent lägre i dollar) med en stark
orderingång från Kina, Indien, Vietnam och Egypten, vilket dämpade
effekten av en lägre efterfrågan i Sydkorea, Saudiarabien och
Förenade Arabemiraten. I Kina ökade den totala orderingången med 13
procent (15 procent i dollar). Basorderingången för AMEA ökade med 5
procent (7 procent i dollar).

Efterfrågan ökade inom flertalet av ABB:s viktigare kundsegment:

- Efterfrågan inom energisektorn var stabil under tredje kvartalet.
Investeringarna drevs av integrering av förnybara energikällor i
elnätet, digitala lösningar för smartare elnät och ett ökat fokus på
effektivitet och tillförlitlighet. Under kvartalet inkom en betydande
order på att möjliggöra integrering och högspänd likströmsöverföring
(HVDC) av ren vattenkraft i Centralasien.

- Det fanns en stabil efterfrågan inom ett brett spektrum inom
industrin under kvartalet. Investeringar fortsatte hos
processindustrin, inklusive gruvverksamhet samt olja och gas,
samtidigt som order från diskret tillverkning, som
livsmedelsindustrin, var stark. Efterfrågan var stark på
automatiserings- och robotlösningar, inklusive från bilindustrin.

- Efterfrågan från transport- och infrastruktursektorn var positiv med
fortsatt växande investeringar inom datacenter och fortsatta
investeringar inom järnväg och specialfartyg. Efterfrågan från
byggsektorn var stabil med investeringar i kommersiella byggnader som
sjukhus och turistanläggningar.

Intäkter

Intäkterna steg 3 procent (6 procent i dollar), något som understöddes
av en fortsatt stark tillväxt inom Robotics and Motion samt en god
tillväxttakt inom Electrification Products och Industrial Automation
medan intäkterna inom Power Grids förblev stabila. Serviceintäkterna
steg 11 procent (14 procent i dollar), stärkt av ABB:s ledande
digitala portfölj, lösningarna i ABB Ability™. Service stod för 18
procent av de totala intäkterna, jämfört med 17 procent samma period
föregående år.

Förändringar i verksamhetsportföljen, inklusive påverkan från
förvärvet av GE Industrial Solutions, har gett positiv nettoeffekt på
6 procent på de redovisade intäkterna. Förändringar i valutakurser
resulterade i en valutaeffekt på redovisade intäkter med minus 3
procent.

Kvoten bokade order/fakturering ökade till 0,97 vid kvartalets slut
jämfört med 0,94 föregående år.

Operativt EBITA

Operativt EBITA på 1 118 miljoner dollar låg stabilt i dollar (upp 4
procent i lokal valuta) under tredje kvartalet jämfört med
motsvarande period föregående år. Den operativa EBITA-marginalen på
12,1 % påverkades med 80 punkter genom förvärvet av GE Industrial
Solutions (GEIS) och påverkades dessutom med 40 punkter genom
kostnader avseende äldre, icke-kärnverksamhet för efteranpassning av
tåg.

Nettovinst, grundläggande resultat och rörelseresultat per aktie

Nettovinsten var 603 miljoner dollar, 6 procent högre jämfört med
föregående år. ABB:s operativa nettovinst2 låg stabil på 727 miljoner
dollar. Resultatet per aktie på 0,28 dollar var 6 procent högre
jämfört med föregående år. Det operativa resultatet per aktie på 0,34
dollar var oförändrat och 4 procent högre i konstant valuta3.

Kassaflöde från rörelsen

Kassaflödet från rörelsen uppgick till 565 miljoner dollar jämfört med
954 miljoner dollar under tredje kvartalet 2017. Jämfört med för ett
år sedan återspeglar kassaflödet minskningar av skulder och tidpunkt
för skattebetalningar liksom större lager och fordringar på grund av
tillväxttakten för order och intäkter. Kassaflödet för helåret
förväntas vara stabilt totalt sett samtidigt som det speglar ett
högre rörelsekapital beroende på tillväxten och tidpunkten för
betalningsströmmar i projekt, vilket också påverkades av förändringar
av affärsmodellen inom EPC-verksamheten.

Divisionsresultat tredje kvartalet

Power Grids

En fortsatt stark tillväxttakt på orderingången under kvartalet, där
den totala orderingången ökade med 11 procent (7 procent högre i
dollar) och basorderingången från tredje part ökade med 13 procent (9
procent högre i dollar), något som stöttades av Power Up-initiativ.
Orderingången inkluderade ett stort HVDC-projekt, god orderingång
från ABB Ability™ och Grid Automation liksom från tjänster.
Orderstocken låg vid utgången av tredje kvartalet 1 procent lägre (5
procent lägre i dollar) jämfört med föregående år. Intäkterna låg
stabilt (5 procent lägre i dollar), med en god tillväxttakt inom
service, vilket mildrade den lägre ingående orderstocken. Divisionen
levererade en operativ EBITA-marginal på 10,0 procent tack vare
kostnadsminskningar och ett starkt projektgenomförande.

Electrification Products

Totala orderingången ökade 6 procent (26 procent i dollar) medan
basorder från tredje part steg 3 procent (25 procent i dollar).
Tillväxten var bred med god orderingång för datacenter under
kvartalet. Efterfrågan inom processindustrin förbättrades och order
från byggsektorn var stabila globalt. Intäkterna förbättrades med 3
procent (23 procent i dollar), främst tack vare en tillväxt i
produktintäkter. Den operativa EBITA-marginalen var 260 punkter lägre
än motsvarande period föregående år på 13,5 procent. Integreringen av
GEIS spädde ut marginalerna med 270 punkter, i linje med
förväntningarna. Exklusive GEIS stöttades rörelsemarginalen av
volymtillväxt, prisåtgärder och fortsatt kostnadskontroll.

Industrial Automation

Totala orderingången förbättrades 7 procent (3 procent i dollar) medan
basorder från tredje part ökade 4 procent (1 procent i dollar)
jämfört med motsvarande period föregående år. Återhämtningen i
processindustrin fortsatte med en fortsatt efterfrågan på ABB
Ability™-lösningar inom automation och styrning. Dessutom var
orderingången för specialfartyg stark. Orderstocken låg vid utgången
av tredje kvartalet 2 procent lägre (5 procent lägre i dollar)
jämfört med föregående år. Intäkterna ökade 3 procent (1 procent
lägre i dollar) drivet av en stark order-/faktureringsverksamhet.
Operativ EBITA-marginal ökade 70 punkter på årsbasis till 14,1
procent tack vare positiva nettobesparingar, ett starkt
projektgenomförande och positiva engångseffekter.

Robotics and Motion

En stark tillväxttakt på orderingången, där den totala orderingången
ökade med 15 procent (12 procent i dollar) och basorderingången från
tredje part ökade med 12 procent (8 procent i dollar). Ordertillväxt
uppnåddes i alla affärsenheter och regioner, med tvåsiffrig tillväxt
i Kina och hög efterfrågan från järnväg, processindustrin,
bilindustrin samt livsmedelsindustrin. Intäkterna ökade med 7 procent
(4 procent i dollar). Operativ EBITA-marginal på 17,0 procent ökade
med 60 punkter på årsbasis, drivet av volym, m...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.