Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-23

ABB: OPERATIONELLT RÖRELSERESULTAT HÖGRE ÄN VÄNTAT- SAMMANF

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kraft- och automationsbolaget ABB slog förväntningarna på raderna omsättning och operationellt rörelseresultat i det gångna kvartalet. Samtidigt spår ABB att tillväxttakten i intäkterna minskar i fjärde kvartalet jämfört med det tredje.


Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:


Stora eo-poster. ABB redovisar ett rörelseresultat (som bolaget kallar operationellt ebita) för tredje kvartalet 2020 på 787 miljoner dollar. Analytiker hade i snitt räknat med 691 miljoner dollar, enligt Infronts sammanställning. Därutöver gör ABB en goodwill-nedskrivning på 311 miljoner dollar och hade en reavinst från avyttringen av Power Grids-verksamheten på 5,3 miljarder dollar. ABB:s intäkter i kvartalet låg på 6.582 miljoner dollar och här väntades 6.304 miljoner.


Kina och besparingar bakom högre marginal. ABB:s rörelsemarginal på 12 procent i det gångna kvartalet var högre än väntat. Bolagets vd Björn Rosengren pekar på Kina och på genomförda besparingar. "Under tredje kvartalet var intäkterna inom alla affärsområden fortsatt hämmade av effekterna från covid-19. Dock bidrog en stark återhämtning i Kina och pågående kostnadsbesparingar till ett starkt underliggande resultat", skriver han.

Tror på minskad intäktstillväxt fjärde kvartalet. ABB väntar sig att orderingång och intäktstillväxttakt i det fjärde kvartalet kommer att vara "fortsatt utmanade" jämfört med föregående år och att intäktstillväxttakten kommer att minska från tredje kvartalet. Under tredje kvartalet landade orderingången på 6.109 miljoner dollar. Snittestimatet på denna punkt låg på 6.139 miljoner dollar.


Färre negativa eo-poster fjärde kvartalet. ABB spår också att rörelsemarginalen i det fjärde kvartalet väntas bli "högre jämfört med föregående år inklusive färre negativa effekter från jämförelsestörande poster samtidigt som marginalen försvagas på sekventiell basis, inklusive säsongsrelaterade effekter".


Covid tynger kortsiktiga utsikter. ABB skriver vidare att effekter från covid-19 fortsätter att tynga de kortsiktiga utsikterna för många slutmarknader, "i synnerhet inom olja och gas, konventionell kraftproduktion, bilindustrin, den marina sektorn och byggsektorn". Samtidigt fortsätter vissa andra slutmarknader som eldistribution, transport, datacenter, konsumentelektronik och livsmedelsindustri att ha "en relativt god motståndskraft".
Författare Direkt-SE