Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-16

Abelco Investment Group: Abelco Investment Group AB (publ) fullföljer planerad tilläggsinvestering i Green Ideas AS

Styrelsen i Abelco Investment Group AB (publ) har beslutat att
fullfölja bolagets rätt att tilläggsinvestera i Green Ideas AS genom
förvärv av 6 miljoner aktier vilka betalas genom kvittning och
utfärdande av nya aktier i Abelco.

Abelco Investment Group AB (publ) ingick avtal den 13 april 2018 med
norska Green Ideas AS ("GIAS") om strukturerat stöd inför bolagets
planerade etablering i Sverige med efterföljande börsnotering som
målsättning. Abelco och GIAS har sedan dess etablerat Green Ideas
Group AB (publ) ("GIAB") som förberetts för kommande apport av
samtliga aktier i GIAS, varvid GIAB blir moderbolag med 100% av
aktierna i GIAS. Som ett led i processen har styrelsen för Abelco
valt att fullfölja sin rätt att tilläggsinvestera i GIAS inför nämnda
apport, vilket i slutändan syftar till att ge Abelco ett ägande i
GIAB om drygt 25%.

Transaktionen i korthet:

Antal aktier som förvärvas 6 000 000 st

Pris per aktie i GIAS 0,275 SEK (0,25 NOK x växelkurs om 1,10 SEK/1,00 NOK)

Köpeskilling 1 650 000 SEK

Antal aktier i Abelco som erläggs såsom köpeskilling 16 500 000 st*

Utspädningseffekt för Abelcos aktieägare 3,2%

(* Beräknat genom volymvägd snittkurs i Abelco senaste 10 handelsdagar
(2 oktober - 15 oktober 2018) om 0,08 kr multiplicerat med
överenskommen premie om 25%, totalt 0,10 kr, dividerat med avtalad
köpeskilling om 1 650 000 kr = 16 500 000 aktier).

"Abelco har arbetat nära ledningen i GIAS och imponerats av deras
målstyrda process. Att vi nu väljer att tilläggsinvestera och därmed
öka vårt ägande i det nya moderbolaget ska ses mot bakgrund av det
intresse vi ser i GIABs framtidsmöjligheter och möjliga
marknadsposition. Det ska bli spännande och jag ser väldigt mycket
fram emot att bidra till bolagets nästa steg i sin utveckling enligt
gällande strategi." säger Sven Hattenhauer, VD för Abelco Investment
Group AB (publ).

Under sommaren genomfördes en sänkning av Abelcos aktiekapital i syfte
att skapa bättre balans mellan bundet respektive fritt eget kapital.
I samband med denna sänkning gjordes ingen harmonisering mellan
gränserna avseende aktiekapital och antal aktier i bolaget.

Transaktionen kring Green Ideas gör att Abelcos aktiekapital tangerar
sig sin nuvarande övre gräns enligt gällande bolagsordning. Därför
har bolaget för avsikt att kalla till extra bolagsstämma för beslut
om förnyade och harmoniserande kapitalgränser, i syfte att skapa
utrymme för framtida inlösen nuvarande teckningsoptioner av TO1 samt
Abelcos fortsatta investerings- och expansionsmålsättningar.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD Abelco Investment Group AB (publ)

Telefon: +46 (0)72 303 71 00

E-post: sven.hattenhauer@abelco.se

Geir Langeland, VD Green Ideas AS

E-post: geir.langeland@greenideas.no

Telefon: +47 934 80 044

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt
strategin: investeringar till rimlig värdering med goda
förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed
investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig
risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16
oktober 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/abelco-investment-group/r/abelco-investment-gr...
http://mb.cision.com/Main/15414/2645173/927102.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.