Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-01-31

Abelco Investment Group: Abelco uppdaterar marknaden kring iCandy's redogörelse för det fjärde kvartalet 2022

Abelco Investment Groups ("Abelco") portföljbolag iCandy Interactive Ltd ("iCandy" eller "Bolaget") har presenterat en finansiell sammanfattning av perioden som avslutades den 31 december 2022, där iCandys intäkter uppgick till cirka 7,7 miljoner AUD för det fjärde kvartalet 2022.

Höjdpunkter:

  • Intäkterna för det fjärde kvartalet 2022 uppgick till 7,7 miljoner AUD jämfört med 358 000 AUD 2021.

  • Lemon Sky har haft en en stark efterfrågan och har under kvartalet expanderat personalstyrkan samt investerat 1 miljon AUD för att expandera kontorsytan.

  • AIS och SK Telecom har nyttjat de optioner som möjliggjort för iCandy att förvärva ytterligare 32,7% av aktierna i Digital Games International Pte Ltd ("Storms").

  • iCandy har per den 31 januari 2023 återköpt ca 27 miljoner aktier totalt 135 miljoner aktier som Bolagets återköpsprogram tillåter.

iCandy visar fortsatt starka intäkter med en ökning om 7,4 miljoner AUD jämfört med samma period föregående år. Kvartal till kvartal visar dock en minskning om 1,3 miljoner AUD vilket enligt bolaget berodde främst på långsammare fakturering på grund av decemberhelgerna.

iCandy förvärvade under perioden ytterligare andelar i Storms från AIS och SK Telecom för 5,22 miljoner AUD, vilket reglerades genom emission av 19 358 025 nya iCandy-aktier till ett pris om 0,135 AUD. De nya iCandy-aktierna som emitteras till AIS och SK Telecom är föremål för en 12 månaders frivillig deposition. Efter transaktionens slutförande äger iCandy 100% av aktierna i Storms.

För mer information, ta del av iCandys pressmeddelande HÄR (https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02626520-6A1134300?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4)

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

Författare Cision