Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-12-29

Abelco Investment Group amorterar 1,5 MSEK samt refinansierar resterande lånestruktur

Styrelsen i Abelco Investment Group ("Abelco" eller "Bolaget") har beslutat att amortera 1,5 MSEK samt förlänga resterande lånestruktur med långivaren Modelio Equity AB. Förlängningen av lånet sker för att skapa fortsatt handlingsutrymme.

Styrelsens utvärderar kontinuerligt lämpliga finansieringsalternativ i syfte att på ett aktieägarförmånligt sätt säkerställa Bolagets finansiering. Sammantaget har styrelsen gjort bedömningen att villkoren för en förlängning är marknadsmässiga, dock ser styrelsen en möjlighet att samtidigt amortera ca 15% av lånestrukturen.

Villkor:

  • Låneavtalet med Modelio Equity AB amorteras med 1,5 MSEK
  • Låneavtalet om 8,5 MSEK förlängs.
  • Lånet löper till och med den 30 juni 2023 och löper med en ränta på 7,5% under låneperioden.
  • Abelco har under tiden möjlighet att slutbetala Lånet snabbare om Bolaget anser att möjlighet finns att utföra detta på ett kostnadseffektivt sätt.
  • För det fall att Abelco genomför en emission av aktier under lånets löptid finns möjlighet för långivaren att kvitta hela eller delar av lånet till samma villkor som för övriga tecknare i en sådan emission.

"Vi har alltid haft ett bra samarbete med vår långivare och förlänger nu även vår lånestruktur. Marknaden som vi befinner oss i just nu är väldigt volatil och det är positivt att vi har denna möjlighet" - Johan Rooth, VD Abelco Investment Group AB

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

Författare Cision