Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-23

Abelco Investment Group: Den 26 november är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 1 (TO1)

Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Abelco Investment Group AB (publ) ("Abelco" eller "Bolaget") till en kurs om 0,12 SEK per aktie. För att teckningsoptionerna av serie TO1 inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 30 november 2020, alternativt säljer teckningsoptionerna av serie TO1 senast den 26 november 2020.

Notera att handel och nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 som är förvaltarregistrerade ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare och att innehavare av teckningsoptioner bör säkerställa med respektive förvaltare hur teckningsförfarandet är anvisat då olika förvaltare kan ha olika datum som sista anmälningsdag. Säkerställ därför alltid med din förvaltare kring vad som gäller just dina TO1.  Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO1:

  • Nyttjandeperiod: 1 november 2020 - 30 november 2020.
  • En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
  • Emissionsvolym: 154 851 161 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 154 851 161 aktier och Bolaget kan tillföras som högst cirka 18,6 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningskurs: 0,12 SEK per aktie.
  • Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1: 26 november 2020.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 26 november 2020, alternativt, nyttjas senast den 30 november 2020, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO1 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolaget hemsida www.abelco.se

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Anmälningssedel kan beställas via Eminova Fondkommission AB genom e-post: info@eminova.seeller telefon: 08-684 211 00.

Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut för Abelco avseende teckningsoptioner av serie TO1.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.