Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-07

Abelco Investment Group portföljbolag RightBridge Ventures tecknar avtal om att förvärva cirka 80% av aktierna i den nordiska e-sportsorganisationen Tricked

Abelco Investment Group ("Abelco") portföljbolag RightBridge Ventures Group (`'RightBridge Ventures'' eller `'Bolaget'') har tecknat ett villkorat aktieöverlåtelseavtal om att förvärva cirka 80% av aktierna i Tricked esport ApS (''Tricked''). Köpeskillingen uppgår till ca SEK 41,4M som avses erläggas med nyemitterade stamaktier i Bolaget, till en teckningskurs om 1,50 kronor per aktie. De nyemitterade aktierna kommer att vara föremål för lock-up under en period om 12 månader.

Transaktionen i korthet:

  • Bolaget har tecknat ett SPA för att förvärva 80% av aktierna i Tricked.

  • Köpeskillingen för aktierna i Tricked uppgår till totalt 41 440 000 kronor och avses erläggas genom en riktad emission om 27 626 666 nyemitterade stamaktier i RightBridge Ventures, till en teckningskurs om 1,50 kronor per aktie.

  • Säljarna kommer efter tillträdet att inneha 17,72% av aktierna i Bolaget.

  • De nyemitterade aktierna till säljarna kommer vara föremål för en 100-procentig lock-up under en period om 12 månader.

  • Transaktionen är villkorad, men bedöms kunna slutföras under november månad.  

Tricked är en dansk e-sport tävlings- och utbildningsorganisation med över 50 anställda som tillhandahåller prenumerationstjänster för esport-utbildning via tre spelcenter, online samt till cirka 20 högstadie-, gymnasie- och yrkesskolor över hela Danmark. Sedan starten har Tricked även arbetat med sportmanship, disciplin och respekt till tusentals spelare. Tricked ger mervärde med en konsumenträckvidd på cirka 14 miljoner genom sina ledande lag såväl som de tusentals spelare som har gått igenom sina utbildnings- och coachningsprorgram samt evenemang.

Tricked har en global räckvidd tack vare populariteten av deras lag i stora titlar som League of Ledgends, CS:GO (Topp 50 över hela världen och topp 8 bland alla uppdrag HLTV-kartor), Fortnie och FIFA (världsmästare två gångar).

Abelcos ägarandel kommer efter slutförd transaktion att uppgå till ca 31%.

För hela pressmeddelandet från RightBridge Ventures tryck HÄR (https://news.cision.com/se/rightbridge-ventures-group-ab/r/rightbridge-ventures-tecknar-avtal-om-att-forvarva-cirka-80-procent-av-aktierna-i-den-ledande-nordis,c3662215)

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

Författare Cision