Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-12-02

Abelco Investment Group uppdaterar hemsidan med innehavens interna värderingar

Abelco Investment Group ("Abelco" eller "Bolaget") uppdaterar värdeutvecklingen och innehaven i portföljen på sin hemsida www.abelco.se samt i bifogat material per den 30 november 2022.

Abelco har nu uppdaterat innehavens värdeutveckling per den 2022-11-30 på Bolagets hemsida samt i bifogat material. I uppdateringen framgår de interna värderingarna till en total summa på ca 318,5 Mkr, omvandlat till ca 0,17 kronor per aktie.
Innehavens interna värderingar jämfört med föregående månad visar en minskning om ca 34,3 Mkr vilket kan härledas till de noterade innehaven i portföljen.

"För även om denna finansiella marknad varit både utmanande och volatil så kan vi ändå konstatera att vi har en stark substans i bolaget. Abelcos substansvärde per aktie har minskat något, från 0,20kr till 0,17kr under året 2022. Vilket kan härledas till den nedgång vi sett under samma period i flera av våra listade bolag i portföljen. Portföljbolagen som vid en starkare marknad skulle kunna ge våra noterade innehav en bättre möjlighet till uppgång" - Johan Rooth, VD Abelco Investment Group AB 

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

Författare Cision