Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-01

Abelco Investment Group uppdaterar hemsidan med innehavens interna värderingar

Abelco Investment Group ("Abelco" eller "Bolaget") uppdaterar värdeutvecklingen och innehaven i portföljen på sin hemsida www.abelco.se samt i bifogat material per den 31 januari 2023.

Abelco har nu uppdaterat innehavens värdeutveckling per den 2023-01-31 på Bolagets hemsida samt i bifogat material. I uppdateringen framgår de interna värderingarna till en total summa om ca 310,6 Mkr, omvandlat till ca 0,16 kronor per aktie. Innehavens interna värderingar jämfört med föregående visar en ökning om ca 16,3 Mkr, vilket kan härledas till de noterade innehaven.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

Författare Cision