Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-02

Abelco Investment Group uppdaterar hemsidan med innehavens interna värderingar samt ägarlista

Abelco Investment Group ("Abelco") uppdaterar värdeutvecklingen och innehaven i portföljen samt ägarlistan på sin hemsida www.abelco.se

Abelco har nu uppdaterat innehavens värdeutveckling per den 2021-10-31 på bolagets hemsida samt i bifogat material. I uppdateringen framgår de interna värderingarna till en total summa på ca 304,4 Mkr. En ökning med ca 2,7% motsvarande 8,2 Mkr från föregående månad.

På hemsidan finns nu även en uppdaterad ägarlista innehållande de 10 största aktieägarna enligt ägandet i Abelco från Euroclears aktiebok per den 2021-09-30.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

Författare Cision