Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-22

Abelco Investment Group uppdaterar marknaden kring portföljbolaget iCandy och dess förvärv av andelar i bolaget Storms

iCandy Interactive Limited ("iCandy" eller "Bolaget") meddelar idag att AIS, det ledande telekombolaget i Thailand med över 31 miljoner kunder, har utövat sin option där iCandy kan förvärva ytterligare 16,3 % av aktierna i AIS intressebolag Digital Games International Pte Ltd ("Storms") för AUD 2,61 miljoner. Förvärvet kommer regleras genom en riktad emission av 19 358 025 nya iCandy-aktier med ett pris om AUD 0,135 per ny iCandy-aktie. De nya iCandy aktierna som emitteras kommer att vara föremål för frivillig deposition/lock-up under 12 månader från utfärdandedatum.

Efter slutförandet av förvärvet från AIS har iCandys andel i Storms ökat från 67,3% till 83,7%. De återstående 16,3% av aktierna i Storms ägs för närvarande av Sydkoreas största telekombolag SK Telecom.

Storms är en mobilspelsutvecklare och utgivare med expansiv distributionsfördelar på grund av dess strategiska partnerskap med ledande telekom- och medieföretag. Storms distributionskanaler kommer att komplettera iCandys styrka i att skapa och utveckla AAA-spel och är en viktig del av iCandys plan för att utveckla AAA-spel för Metaverse och Web 3.0.

För mer information se HÄR (https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02601596-6A1123598?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4)

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

Författare Cision