Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-12-23

Abelco Investment Group: VD BREV

Jag vill önska er alla en god jul och sammanfatta lite av året 2022.

Nu närmar sig jul och nyår och så också ett avslut på detta år. Det är nästan omöjligt att sammanfatta året 2022 genom ett brev till er aktieägare och marknaden. Ett år som kantats av en skakig marknad och en turbulent omvärld.

Förhoppningen, tron och tanken var att vi efter två år av pandemi nu skulle återgå till en mer normal vardag. Men det visade sig ganska snabbt att så inte var fallet. Ett krig som utbröt i Europa och den höga inflationen lamslog kapitalmarknaden och skapade en extremt volatil och ganska svårläst marknad. Det bidrog till att processerna tog längre tid och transaktionerna var mer svårkonstruerande. Men skam den som ger sig brukar man säga, och med små steg framåt under året tycker jag vi har skapat en möjlighet för stora steg i framtiden. Detta då våra bolag idag är väldigt bra positionerad och visar just nu en tillväxt. Att belöningen inte kommer är just nu den volatila marknaden, men ser framtiden som mycket ljusare. 

Vi har ändå stått starka under året och kan faktiskt säga att portföljens beräknade marknadsvärde i skrivande stund sjunkit med endast ca 10%, från ca 0,19 kronor per aktie i januari till ca 0,17 kronor per aktie per den sista november i år. I denna mycket turbulenta marknad har våra listade innehav möjligen haft en omotiverad nedgång. Jag ser värden i flera av bolagen och kan konstatera att nedgången i flera fall inte är kopplad till produktiviteten eller fundamentet som jag tycker återfinns i bolagen. Faktum är att om man ser till hela portföljen så har omsättningen och resultateten i bolagen hittills ökat från föregående år. Där iCandys starka resultat men också RightBridge, ASEAN och Cloudaron varit starkt bidragande.

Efter sommaren genomfördes det omvända förvärvet av Abelcos portföljbolag RightBridge Ventures, som vi startade för ca 2 års sedan. Bolaget har haft en tillväxt på ca 68% i sin senaste interims rapport. RightBridge befinner sig i en spännande framtidsbransch och bygger infrastruktur av de nya byggstenarna som utgör mötet mellan den digitala-och analoga världen. Efter det omvända förvärvet och godkännande av Nasdaq såg vi att säljtrycket av aktien från flera aktörer blev alldeles för påtagligt, där tycker jag att den nuvarande kursen inte speglar bolagets substans och framtidsplaner.  Faktum är att vi ser att marknaderna för e-sport, gaming, digital marketing och digital assets börjar växa ihop och bilda nu en ny jättemarknad. Det ska bli väldigt spännande att följa RightBridge planer inom just denna marknad.

Under året har vi även förvärvat andelar i bolaget ASEAN Fintech Group, samtidigt som vi avyttrat bolagen Fintech Asia Group, Green ideas och andelar i bolaget Hembad och Vopy. Vårt portföljbolag iCandy har ökat sin omsättning markant och vi har deltagit i en riktad emission i iSecrets för att utveckla deras produktportfölj med produkten Basara. Våra portföljbolag har inte heller suttit still i båten. RightBridge har förvärvat bolag som Singularity, Knacks och nu senast Tricked. iCandy har på sin sida förvärvat bolag som Gameconomy, större andelar av bolaget Storm samt integrerat bolaget LemonSky, vilket har resulterat i den markanta ökningen av omsättning och lönsamhet för bolaget.

Vi bygger en spännande portfölj inom den digitaliserade världen och skall vara rätt positionerade för att växa ytterligare tillsammans med våra bolag. När vi nu strax går in i 2023 ser jag framemot en lite mera stabilare marknad och mera förutsättbart företagsklimat. En bättre marknad där vi skall bära med oss den styrka vi visat under detta år och samtidigt fortsätta utveckla Abelco och våra portföljbolag. Men, innan dess vill jag passa på att önska en god jul och ett gott nytt år. 

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

Författare Cision