Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-08

Abelco Investment Groups VD tecknar i pågående företrädesemission

Verkställande direktör Johan Rooth har idag den 8 november tecknat 13 843 830 teckningsrätter i den pågående företrädesemissionen i Abelco Investment Group AB (''Abelco'').

Teckningen skedde idag den 8 november där totalt 13 843 380st teckningsrätter tecknades privat samt genom helägt bolag.

Transaktionen har rapporterats till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

Författare Cision