Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-07

ABN AMRO: TILL 3-ÅRSLÄGSTA EFTER MARGINALVARNING, REGLERINGSHOT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den nederländska bankkoncernen ABN Amro har
under onsdagsförmiddagen handlats på treårslägsta efter att ha varnat för
ökad marginalpress på grund av lågränteläget. Därutöver har myndigheter krävt
att banken ser över samtliga sina kunder inom kontorsnätverket.

"Räntorna fortsatte ned under det gångna kvartalet, vilket framför allt
påverkade insättningsmarginaler. Med inlåningsräntor nära noll är det allt
svårare att motverka nedgången och marginalpressen kommer att öka ytterligare
framöver. Vi vidtar åtgärder genom marginalfokus, skapande av
intäktsmöjligheter och strikt kostnadsdisciplin, trots ökade kostnader för
reglering och regelefterlevnad", skriver Kees van Dijkhuizen i vd-ordet.

Räntenettot om 1.681 miljoner euro i det andra kvartalet, var något högre än
förväntat. De totala rörelseintäkterna om 2.321 miljoner euro var även dessa
över snittförväntan, rapporterar Bloomberg News. Nettoresultatet om 693
miljoner euro kan ställas mot bankens egeninsamlade konsensusestimat på 638
miljoner euro.

I det andra kvartalet redovisas en ytterligare reservering om 114 miljoner
euro för granskning av nederländska hushållskunder. Detta efter att landets
centralbank efterfrågat en översyn av bankens samtliga inhemska
kontorskunder.

"Vi kommer att vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att säkerställa en
fullständig regelefterlevnad. Sanktioner såsom förhållningsorder och böter
kan åläggas från myndighetshåll", framhåller Kees van Dijkhuizen.

RBC noterar i en snabbkommentar att resultatet före skatt om 883 miljoner euro
var omkring 5 procent bättre än snittförväntan, bland annat hjälpt av det
högre räntenettot än förväntat i kvartalet. Däremot indikerar guidningen för
framtida räntenettoutveckling en negativ påverkan på runt 7 procent avseende
konsensus för resultatet före skatt under 2020, bedömer investmentbanken.

"Guidningen exkluderar påverkan från eventuella tudelade ränteåtgärder från
ECB", påpekar RBC samtidigt.

KBC har sänkt rekommendationen för aktien till sälj. Enligt analyshuset är
inte reserveringen på 114 miljoner euro för regleringsåtgärder i kvartalet
det stora utan oron för vad den stora undersökning som banken behöver att
göra kan mynna ut i ur ett bötes-perspektiv. Därutöver är det en stark
varning avseende räntenettot, anser KBC enligt Bloomberg News.

ABN Amro hade tappat omkring 3 procent, vid 10-tiden och är ned 10 procent på
en vecka till den lägsta nivån sedan sommaren 2016.

---------------------------------------
Malcolm Svensson Rothmaier +46 8 5191 7918

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News