Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Absolicon: Kommuniké från årsstämman 2020-05-13

Absolicons bolagsstämma samlade en liten skara aktieägare på plats men
webbsändes också. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och
valberedningens förslag. Alla beslut var enhälliga.

Årsstämman websändes och vissa aktieägare deltog via ombud på plats i
Härnösand. Vd Joakim Byström inledde med en presentation av bolaget.
Därefter öppnades stämman av styrelsens ordförande Malte Frisk.

Nedan anges de huvudsakliga besluten vid årsstämman:

· Jonny Lundin valdes till ordförande att leda årsstämman.
· Vid stämman var ca 449 552 aktier (22,5 %) av totalt 1 998 650
aktier representerade.

· Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.
· Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

· Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens
förslag att inte lämna utdelning.

· Stämman beslutade enligt kallelse att bemyndiga styrelsen att för
tiden till nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen
och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta
beslut om emission av aktier.

· Stämman beslutade att bolagsordningens aktiekapitalgränser ändras
till lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor

· För tiden fram till nästa årsstämma valdes enligt valberedningens
förslag Malte Frisk till styrelseordförande (omval) och till
ledamöter valdes Joakim Byström (omval), Peter Johansson (omval),
Olle Olsson (omval) och Sören Olsson (omval). Revisionsbolaget KPMG
(omval) valdes till revisor

· Stämman beslutade att anta "Arbetsordning och principer för
utseende av valberedning" enligt kallelse.

Alla beslut var enhälliga.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Pressbilder: http://www.absolicon.se/nyheter/pressbilder/

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat
på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och
har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett
kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha
uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade
produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kan producera en 5,5
m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar
solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier
som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade
produktionslinor för T160.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/absolicon/r/kommunike-fran-arsstamman-2020-05...
https://mb.cision.com/Main/14211/3110681/1247630.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.