Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Acarix AB: Acarix AB (publ) publicerar delårsrapport, januari - mars 2020

Press release (MAR)

Malmö, 14 maj, 2020

Acarix AB (publ) publicerar delårsrapport, januari ? mars 2020

Fortsatt fokus på strategiska prioriteringar

Under kvartalet fortsatte vi att fokusera på våra prioriteringar samtidigt
som vi hanterade effekterna av covid­19­pandemin. Vi har haft fortsatt
dialog med både amerikanska läkemedelsverket (FDA) rörande vårt amerikanska
marknads­ godkännande och tyska G­BA angående återbetalningsprocessen i
Tyskland.

Utdrag ur VD Per Perssons kommentar till delårsrapporten.

Första kvartalet 2020 jämfört med samma period 2019

* Under första kvartalet uthyrdes ett (5 system såldes) CADScor®System
och 370 (640) engångsplåster såldes. Dessutom levererades 240
engångsplåster för våra pågående kliniska prövningar.
* Intäkterna uppgick till 121 kSEK (299), med ett bruttoresultat om 109
kSEK (209) och en bruttomarginal om 90 procent (70).
* Rörelsekostnaderna uppgick till 10 904 kSEK (13 038).
* Resultat före skatt uppgick till ?10 815 kSEK (?12 822).
* Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till ?8 575
kSEK (­13 101).
* Behållning av likvida medel uppgick till 45 019 kSEK (51 581).
* Resultat per aktie uppgick till ?0,21 SEK (?0,56). Inga
utspädningseffekter uppkom.

Händelser under första kvartalet 2020

* Den 14 januari 2020 meddelade bolaget att CADScor®System för första
gången används kommersiellt i Storbritannien och de första
patienterna utvärderas. Dr Amrit Takhar och hans team på Wansford och
Kingscliffe Practice nära Peterborough är den första kliniken i
Storbritannien som använder den unika CADScor­tekniken för att
utvärdera patienter som lider av stabila bröstsmärtor.
* Den 18 februari meddelade bolaget att den randomiserade, kliniska
multicenterstudien FILTER­SCAD har påbörjats. FILTER­SCAD studien
syftar till att analysera kostnadseffektivitet och säkerhet som
konsekvens vid ett användande av CADScor®System som uteslutande test
för patienter med symtom på stabil kranskärlssjukdom. FILTER­SCAD
studien kommer att omfatta totalt 2 000 patienter med misstänkt
stabil kranskärlssjukdom vid fyra sjukhus i Danmark och Lunds
universitetssjukhus i Sverige.
* Den 12 mars 2020 erhöll bolaget bekräftande feedback från de tyska
myndigheterna, Federal Joint Committee, G­BA, på ansökan om
kostnadsersättning för CADScor®System i Tyskland.
* Under det första kvartalet 2020 bröt covid­19 pandemin ut och
följderna av utbrottet har sedan mars månad haft en negativ påverkan
på Acarix, och det finns en risk att detta kan leda till en negativ
finansiell påverkan på koncernen. Inom Acarix arbetar vi för att
säkerställa att verksamheten fortsätter att fungera efter vår bästa
förmåga samtidigt som vi ställer våra medarbetares hälsa i fokus.
Detta gör vi främst genom en uppmaning till företagets personal att
arbeta hemifrån och ett reseförbud. I vår bedömning av de omedelbara
effekterna kan vi konstatera att patientrekryteringen i våra pågående
kliniska studier Filter Scad Studien och Dan­NICAD II studien har
avstannat vilket kan komma att försena slutförandet av studierna.
Vidare har bolaget lämnat in en DeNovo­ansökan till FDA (American
Food and Drug Administration) för produktgodkännande inför lansering
av CADScor®System på den amerikanska marknaden. Det finns en risk att
godkännandeprocessen försenas.
Gällande ersättningsprocessorn i Tyskland så pågår den tillsammans
med G­BA (Federal Joint Committee). I början av 2020 fick vi positiv
återkoppling från G­BA som räknade med att återkomma med ytterligare
information under mitten av 2020. Det finns en risk att G­BA:s
återkoppling kan komma att försenas.
Då de flesta sjukhus, vårdcentraler och även privatkliniker har
begränsat tillgången för kommersiell verksamhet berörs även sälj och
marknad i hög grad så länge covid­19 situationen kvarstår. Såväl
internationella som nationella kongresser och utbildningsmöten har
under våren ställts in eller skjutits fram till senare delen av året.
Detta sammantaget innebär att en stor del av våra kommersiella
aktiviteter drabbas med motsvarande förskjutning så länge covid­19
krisen varar. Det är dock, givet den osäkra situationen i nuläget
inte möjligt att uppskatta hela den potentiella påverkan för Acarix.

Händelser efter den 31 mars 2020
      ·Den 11 maj 2020 meddelade bolaget att den sista patienten
inkluderats i den undersökande SEISMO­studien, vilken utvärdera möjligheten
att utveckla en algoritm för tidig upptäckt av hjärtsvikt.

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan samt på
www.acarix.com

Kontaktpersoner för mer information

Per Persson, VD
e-post: per.persson@acarix.com

tel: +46 736 005 990

Christian Lindholm, CFO
e-post: christian.lindholm@acarix.com

tel: +46 705 118 333

Om Acarix
Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier. Acarix
CADScor®System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför
hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde.
Det har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att
signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik
s.k. CAD-score på skärmen. Presentation av mätresultaten erhålls på mindre
än 8 minuter. Som en säker metod och lämplig för användning i både
primärvården och på inneliggande patienter kan CADScor®System potentiellt
komma att spela en viktig roll för patient-triage, något som gör att många
patienter inte behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska
metoder.

Denna information är regulatorisk information som Acarix AB (publ) ska
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades för publicering genom ovanstående kontaktpersons försorg den 14
maj 2020 kl 08.00.

Bilagor

* PM_Acarix_Q1_2020 sv

* Acarix Dela?rsrapport Q1 2020_Final

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.