Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

ACARIX: RESULTATET EFTER SKATT -10,8 MLN KR 1 KV

STOCKHOLM (Direkt) First North-listade Acarix, verksamt inom teknologi för
identifiering av kransartärsjukdomar redovisar ett resultat efter skatt på
-10,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2020 (-12,8). Resultatet per
aktie uppgick till -0:21 kronor (-0:56).

Rörelseresultatet blev -10,8 miljoner kronor (-12,8).

Nettoomsättningen uppgick till 0,1 miljoner kronor (0,3).

Covid-19 pandemin uppges ha haft en negativ påverkan på Acarix under det
första kvartalet. Det finns en risk att det kan leda till en negativ
finansiell påverkan på koncernen, heter det i delårsrapporten.

Patientrekryteringen i Acarix pågående studier har avstannat och det kan komma
att försena slutförandet av studierna. Den osäkra situationen gör det i
nuläget inte möjligt att uppskatta hela den potentiella påverkan för Acarix.

För att anpassa bolaget till covid-19 skriver Per Persson i vd-ordet att
Acarix "identifierade möjliga besparingsområden som inte skulle äventyra
viktiga prioriteringar, som till exemepel våra två centrala studier".

De första resultaten i hjärtsviktstudien Seismo väntas komma att presenteras
under det andra halvåret 2020.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News