Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-27

AcouSort: Delårsrapport Q1 2020-01-01 - 2020-03-31

Första kvartalet (1 jan 2020 - 31 mar 2020)

· Intäkterna uppgick till 2 553 TSEK (1 320).

· Förlust före skatt uppgick till 1 022 TSEK (1 877).

· Förlust per aktie var 0,10 SEK (förlust: 0,16).

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2020

· Den 8 januari signerade AcouSort ett samarbetsavtal med ett
multinationellt Life Science-företag med huvudkontor i Frankrike. Det
initiala samarbetet syftar till att utvärdera AcouWash-teknologin som
ett steg i kvalitetskontrollkedjan för delar av företagets produkter.

· Den 24 januari fick AcouSort en order på ett modifierat
AcouWashsystem från Umeå universitet. Ordern avser ett
AcouWash-system optimerat/modifierat för att kunna utföra separation
av cirkulerande tumörceller (CTC) från vita blodkroppar. Projektet
innebär en intäkt om 500 000 kronor för AcouSort.

· Den 7 februari mottog AcouSort en order på ett AcouTrap-system från
Region Örebro län. Systemet kommer att används i ett projekt inom
cancerforskning. Systemet levererades under första kvartalet 2020 och
har genererat intäkter om 50 000 euro.

Den 19 februari meddelade AcouSort att bolaget kommer utföra ett
produktutvecklingsprojekt i samarbete med Instrumentation Laboratory
(IL) för att säkerställa att implementeringen av AcouSorts teknologi
i företagets kliniska analyssystem fortskrider enligt plan. Projektet
kommer generera intäkter om 42 000 US dollar och är det andra
uppdraget inom ramen för det licens- och distributionsavtal som
AcouSort slöt med IL under våren 2018.

· Den 24 februari meddelade AcouSort att bolaget kommer utföra en
jämförelsestudie av AcouTraps prestanda jämfört med på marknaden
etablerade tekniker för upprening av extracellulära vesiklar.
Teknikerna kommer att jämföras med avseende på infångning och
upprening av biologiska prover innehållande vesiklar. Projektet
kommer generera intäkter om 20 000 euro.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 17 april meddelar AcouSort att bolaget har fått en europeisk
patentansökan beviljad för en ny metod att separera celler med ljud.
Den nya metoden gör det möjligt att separera celler som liknar
varandra till storlek och massa. Metoden kan användas för att skilja
olika typer av vita blodkroppar från varandra, vilket är viktigt inom
forskning, diagnostik och behandling.

· Den 7 maj meddelar AcouSort att det modifierade AcouWashsystem är
färdigt för leverans till Umeå Universitet. Systemet är uppgraderat
för att kunna separera ut cirkulerande tumörceller (CTC) från vita
blodkroppar och är redo för leverans under maj månad. Projektet, som
aviserades i januari, innebär en intäkt om 500 000 kronor för
AcouSort.

· Den 13 maj meddelar AcouSort att bolaget genom ett konsortium
bestående av bolagets ledning, styrelse och grundare erhållit
lånegarantier på drygt 3 MSEK. Lånegarantin syftar till göra AcouSort
finansiellt oberoende en bit in på 2021 och därmed motverka
eventuella negativa effekter som COVID-19-pandemin kan föra med sig.

VD Torsten Freltoft har ordet

Året började starkt med att vi redan tidigt i januari undertecknade
ytterligare ett samarbetsavtal med ett multinationellt Life
Science-företag med huvudkontor i Frankrike. Syftet med samarbetet är
att utvärdera om AcouWash-systemet kan användas för att förbättra
kvalitetskontrollen för några av företagets produktlinjer.
Förhoppningen är att utvärderingen skall leda till ett långsiktigt
samarbete där AcouWash med tiden kan bli ett permanent steg i
företagets kvalitetskontroll.

Ytterligare en viktig händelse värd att lyfta fram är att vi i början
av januari fakturerade och installerade ett AcouTrap-system hos ett
sydkoreanskt bioteknikföretag.

I början av 2020 fick vi in ytterligare två ordrar på våra
benchtop-system, ett AcouTrap-system till Region Örebro och en
AcouWash till Umeå universitet. Systemet till Umeå är specialbeställt
och modifierat för att möjliggöra förfokusering av celler. Med denna
funktion kan systemet göra avancerade separationer av sällsynta
celler, exempelvis cirkulerande tumörceller (CTC). Systemet till
Örebro levererades i mars 2020 medan leveransen till Umeå har
försenats något men har levererats i mitten av maj månad.

Mot slutet av kvartalet har AcouSort likt många andra företag
påverkats av COVID-19-pandemin. För oss har det bland annat inneburit
att kundmöten och resor blivit svårare att genomföra.

Vi har anpassat oss till den rådande situationen bland annat genom att
använda oss av virtuella alternativ till fysiska möten och att
erbjuda potentiella kunder som vill utvärdera vår teknik att skicka
sina prover till oss. Trots att flertalet av de konferenser som var
inbokade under våren blivit inställda har vi sett ett fortsatt stort
intresse för våra forskningsinstrument så väl som för våra
OEM-produkter.

Vi har utnyttjat den nya situationen på bästa sätt genom att använda
den extra tiden till forskning och utveckling för att förbättra våra
produkter och därmed ytterligare stärka vårt kommersiella erbjudande.

Vi är övertygade om att intresset för snabb diagnostik kommer att
fortsätta att öka ytterligare under de kommande åren. Det är en
tydlig trend att patientnära testning börjar användas inom allt fler
områden. Dessutom ser vi ett växande fokus på utveckling av tester
som kräver minimal provhantering.

Ytterligare ett tydligt exempel på det ökade intresset för snabb
testning är att EU under våren har beslutat att öronmärka delar av
sitt finansiella stöd för att främja utvecklingen av just patientnära
diagnostik. På AcouSort har vi upplevt att medelstora och stora
industriföretag, främst i USA och Asien, är intresserade av att lära
sig mer om fördelarna med vår teknik. Flera av de Life-Science
företag vi knöt kontakt med under 2019 har nu återkommit med stort
intresse, ivriga att lära sig mer om AcouSort och våra produkter.

Det ökande intresset för vår teknologi har medfört att vi beslutat att
delvis revidera vår strategi, detta för att konkretisera hur vi ska
arbeta för ökad tillväxt och expansion fram till 2030.

I det korta perspektivet (2020 - 2022) innebär det att vi ska
säkerställa att bolaget når en substantiell marknadsandel samt att
säkerställa att akustofluidik blir standard vid automatiserad
förberedning av kliniska prover. Det befientliga samarbetet med IL är
ett utmärkt exempel på denna strategi då det har hög potential att
generera en stabil, långsiktig intäckt.

På medellång sikt (2023 - 2026) ska vi säkerställa kapaciteten för
högvolymsproduktion och fortsatt tillväxt.

På lång sikt (2027 - 2030) ser vi en diversifiering och breddning till
andra områden som till exempel therapeutics, livsmedel och
veterinärmedicin.

Årets första kvartal har varit mycket intensivt och omvälvande ur
många aspekter. Vi har tack vare våra engagerade medarbetare
genomfört den här perioden på ett tillfredställande sätt.

Avslutningsvis vill jag säga att jag trots det rådande världsläget ser
mycket ljust på framtiden för AcouSort.

Torsten Freltoft

VD, AcouSort AB

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:
Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag
inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat
en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ
metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar
för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av
celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera
stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis
(blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla
vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk
forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom
ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har
som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på
akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom
kliniska tillämpningsområden.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/acousort/r/delarsrapport-q1-2020-01-01---2020...
https://mb.cision.com/Main/15073/3121127/1254518.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.