Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-21

AcouSort: Delårsrapport Q2 2019-04-01 - 2019-06-30

Sammanfattning

Första halvåret 2019

· Intäkterna uppgick till 1 585 (976) KSEK.
· Resultatet före skatt uppgick till -4 713 (-3 932) KSEK.
· Resultatet per aktie uppgick till -0,47 (-0,39) SEK.
· Soliditeten uppgick per den 30 juni 2019 till 85 (91) procent.

Andra kvartalet 2019

· Intäkterna uppgick till 265 (889) KSEK.
· Resultatet före skatt uppgick till -3 126 (-1 669) KSEK.
· Resultatet per aktie uppgick till -0,31 (-0,17) SEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019

· Den 1 april 2019 blev AcouSort partner i en mångmiljonsatsning på
cell- och genterapi där målet är att hitta nya metoder för att
separera stamceller och andra regenerativa celltyper från benmärg och
fettvävnad för att kunna använda cellerna i forsknings- och
behandlingssyfte.

· Den 16 april publicerar AcouSort ytterligare
demonstrationsmaterial inför deltagandet på ISEV 2019 i Japan.
Materialet påvisar AcouTraps effektivitet jämfört med tidigare
metoder och kommer användas för marknadsföring av systemet i kontakt
med kommersiella intressenter.

· Den 9 maj meddelade AcouSort att ett AcouTrap-system har
installerats på ett stort europeiskt läkemedelsföretag för
utvärdering. Installationen följer en tydlig trend av ökat intresse
för AcouSort och AcouTrap-teknologin från stora bolag inom
läkemedelsindustrin samt inom life science.

· Den 13 juni meddelade AcouSort att företagets projekt AcouPlast
fått toppbetyg av Eurostar inför utdelning av EU-anslag. Projektet
har som mål att utveckla kostnadseffektiva moduler för att separera
ut plasma från blod med hjälp av ultraljud.

· Den 19 juni inledde AcouSort ett samarbete med Academic Medical
Center vid Amsterdams universitet. Forskningen som bedrivs där kring
karakterisering av extracellulära vesiklar är världsledande och de
inblandade forskarna har i många år arbetat för att förbättra och
standardisera provhantering och analys, framför allt med fokus på
flödescytometri.

· Den 24 juni meddelades att vetenskapliga framsteg skett med hjälp
av AcouTrap då en potentiell biomarkör för kranskärlssjukdomar
hittats. I en vetenskaplig artikel publicerad i Nature Publishing
Group-tidskriften Scientific Reports beskriver forskare vid Lunds
universitet att de använt AcouTrap för att rena fram extracellulära
vesiklar från plasmaprover. På så sätt identifierades en ny
potentiell biomarkör som i framtiden skulle kunna användas för att
diagnosticera kranskärlsjukdomar.

· Den 25 juni publicerar AcouSort ytterligare demonstrationsmaterial
för deltagandet på CYTO i Vancouver, Kanada. Materialet påvisade
AcouWashs effektivitet för borttvättning av föroreningar i känsliga
cellprover.

· Den 27 juni meddelade AcouSort att de erhåller 400 000 euro i
Eurostars-anslag för att separera blodplasma med ultraljud i
polymerchip. Konsortiet bakom projektet som går under namnet
AcouPlast består utöver AcouSort av Danmarks Tekniska Universitet,
Lunds universitet och det danska bolaget Ortofon.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 9 augusti meddelade AcouSort att företaget under Q3 2019
kommer utföra delar av utvecklingen när Instrumentation Laboratory
(IL) implementerar AcouSorts teknologi i sitt kliniska analyssystem.
Projektet kommer generera intäkter om 54 000 US dollar för 2019, och
är det första uppdraget inom ramen för det licens- och
distributionsavtal som AcouSort slöt med IL under våren 2018.

VD Torsten Freltoft har ordet

Det har varit ett utvecklande och händelserikt andra kvartal som nu
ska summeras. Vi har nått framgångar av både vetenskaplig och
kommersiell betydelse. Framgångarna och den utvecklingen vi ser för
AcouSort ger oss extra bränsle att arbeta vidare mot våra mål.

Vi har varit med om flera vetenskapliga framsteg där exempelvis en
potentiell biomarkör för kranskärlsjukdomar har hittats med hjälp av
AcouTrap, vilket visar på potentialen med AcouSorts teknik.
Framgångarna har även presenterats i en vetenskaplig artikel som
publicerats i Nature Publishing Group-tidskriften Scientific Reports.
I artikeln poängterades förtjänsterna vad gäller tidseffektivitet med
att använda AcouTrap för att isolera vesiklar framför traditionell
teknik, samt hur provhanteringen kan automatiseras. Det är
tillfredsställande att se att AcouSorts teknik öppnar vägen för
betydelsefulla vetenskapliga framsteg.

Vi har under kvartalet också inlett ett samarbete med Academic Medical
Centre (AMC) vid Amsterdams universitet som är världsledande inom
forskning kring karakterisering av extracellulära vesiklar. Det är av
stor betydelse för oss att dra nytta av expertisen som finns inom
akademin för att utveckla våra system ytterligare. Samarbetet med AMC
bekräftar intresset för och behovet av AcouSorts teknik.

Den kanske största framgången den gångna perioden var när vi i juni
fick besked om att AcouSort tilldelas 400 000 euro i anslag från
Eurostars för vårt projekt AcouPlast. Projektet har som mål att
utveckla kostnadseffektiva enheter för att separera plasma från blod
med hjälp av ultraljud. Anslaget hjälper oss att accelerera
utvecklingen av vår metod inom ett område som har stor kommersiell
potential, och därmed öppna upp för en bredare användning av vår
akustoforesteknik inom klinisk diagnostisk.

Att delta på mässor är fortsatt en väldigt viktig del av vårt arbete
där vi kommer i kontakt med många intressenter och andra bolag inom
life science. Efter Tri-Con mässan i San Fransisco i mars deltog
AcouSort på ISEV i Japan i april samt på CYTO i kanadensiska
Vancouver i juni. Mässorna har genererat flera intressanta kontakter
som vi nu följer upp och hoppas kunna kommunicera mer om under
hösten.

Det är med glädje jag kan meddela att det licens- och
distributionsavtal som vi tecknade med Instrument Laboratory (IL)
under 2018 äntligen börjar bära frukt. Under tredje kvartalet kommer
AcouSort medverka i produktutvecklingsarbetet av IL:s kliniska
analyssystem, vilket initialt kommer generera intäkter om 54 000
dollar. Detta är precis i enlighet med vår långsiktiga plan, att
licensiera ut vår teknologi och producera komponenter.

Fyllda med energi av den senaste tidens positiva utveckling ser vi
fram emot att utveckla verksamheten ytterligare och bygga vidare på
våra framgångar. Det finns således goda skäl att följa AcouSorts
arbete under hösten.

Torsten Freltoft
VD, AcouSort AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag
inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat
en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ
metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar
för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av
celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera
stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis
(blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla
vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk
forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom
ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har
som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på
akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom
kliniska tillämpningsområden.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/acousort/r/delarsrapport-q2-2019-04-01---2019...
https://mb.cision.com/Main/15073/2884966/1093061.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.