Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-18

Acroud AB: Acroud har beslutat om emission av aktier som vederlag vid förvärv av aktier i Acroud Media Ltd

Styrelsen för Acroud AB ("Acroud") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman år 2022, beslutat om en riktad kvittningsemission av 6 711 409 aktier till ett pris om 0,149 brittiska pund (GBP) per aktie (motsvarande cirka 1,87 SEK per aktie), vilket motsvarar aktiens volymviktade genomsnittskurs för en period om 20 handelsdagar före den 18 oktober 2022.

Emissionen har genomförts med anledning av Acrouds förvärv av 60 % av aktierna i Acroud Media Ltd. ("Målbolaget"), som offentliggjordes i ett pressmeddelande den 13 oktober 2022. De nyemitterade aktierna utgör del av det överenskomna vederlaget för de aktier i Målbolaget som Acroud förvärvat av tidigare aktieägaren i Målbolaget ("Säljaren"). Samtliga av de nyemitterade aktierna har tecknats av Säljaren. Säljaren har ingått lock-up avtal avseende de nyemitterade aktierna.

Den riktade kvittningsemissionen kommer att leda till en ökning av antalet aktier i Acroud med 6 711 409 och en ökning av aktiekapitalet med 169 788,402553 euro (EUR). Det innebär en ökning av antalet aktier från 129 659 355 till 136 370 764 och en ökning av aktiekapitalet från 3 280 183,753 EUR till 3 449 972,155553 EUR, vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,9 procent av antalet aktier och röster i Acroud.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD och koncernchef
+356 9999 8017

Roderick Attard, CFO
+356 79254722

ACROUD AB (publ)
Telefon:     +356 2132 3750/1
E-mail:        info@acroud.com
Webbplats:       www.acroud.com

Från och med augusti 2021 (delårsrapport för andra kvartalet 2021) har Acroud bytt redovisnings- och bolagsspråk till engelska. När pressmeddelanden publiceras på både engelska och svenska kommer den engelska versionen att ha företräde framför den svenska.

Om ACROUD AB
ACROUD är en snabbväxande utmanare inom iGaming Affiliation och B2B SaaS-lösningar. Utöver sin grundläggande affiliateverksamhet, som omfattar mer än 30 jämförelse- och nyhetssajter under starka digitala varumärken i flera vertikaler, utvecklar och erbjuder Acroud SaaS-lösningar (Software as a Service) inom affiliateindustrin. Bolaget tillhandahåller också streamingtjänster och driver det innovativa speleventet - The Festival Series. Efter ett antal förvärv under 2020 och 2021 har flera erfarna profiler inom branschen anslutit sig till Acrouds resa och leder organisationen mot ett programvarubaserat affiliationföretag. Vi drivs av hållbar tillväxt och lönsamhet för våra partner och vårt uppdrag är att förena människor, Content Creators (Youtubers, Streamers, Affiliates) och verksamheter. Acroud har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market med tickersymbolen ACROUD sedan juni 2018. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, info@fnca.se,+46 8 528 00 399.

Författare Cision