Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-08

Active Biotech AB: Delårsrapport januari - juni 2019

Väsentliga händelser under kvartal 2

* Extra bolagsstämma den 4 april 2019, beslöt i enlighet med styrelsens
förslag, om godkännande av överlåtelse av bolagets fastighet, till
Estea AB
* Active Biotech slutförde överlåtelsen av fastigheten, Forskaren 1,
till Estea AB den 5 april 2019. Köpeskillingen uppgick till 275 MSEK
och motsvarar fastighetens bokförda värde. Transaktionen medförde ett
likviditetstillskott om cirka 70 MSEK
* Fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom
presenterades på den vetenskapliga konferensen "American Academy of
Neurology - AAN" i Philadelphia, den 6 maj, 2019
* Michael Shalmi valdes till ny styrelseordförande och Uli Hacksell
till ny styrelseledamot vid Årsstämman den 23 maj

Ekonomisk översikt

MSEK Q2 Q1-Q2 Helår
2019 2018 2019 2018 2018

Nettoomsättning 1,1 5,7 6,6 10,5 20,1
Rörelseresultat -5,4 -7,3 -11,8 -15,9 -29,8
Resultat efter skatt -5,5 -9,1 -13,6 -19,3 -36,9
Resultat per aktie (SEK) -0,04 -0,07 -0,09 -0,15 -0,27
Likvida medel (vid periodens slut) 77,2 45,6 25,6

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helén Tuvesson, VD
Tfn 046-19 21 56

Hans Kolam, CFO
Tfn 046-19 20 44 Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com

.

Denna information är sådan information som Active Biotech är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 augusti, 2019, kl.
08.30.

Bilaga

* Active Biotech AB Delårsrapport jan-jun 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.