Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-06

Active Biotech: Active Biotech AB - Bokslutsrapport januari - december 2019

                                  

Kvartal 4 i korthet

* Första patienten i fas 1b/2-studien av naptumomab estafenatox i
kombination med en checkpoint-hämmare i solida tumörer doserades
* Preklinisk data avseende naptumomab estafenatox presenterades vid
Society for Immunotherapy of Cancers 34:e årliga möte

Viktiga händelser i övrigt under perioden januari ? december

* Active Biotechs partner NeoTX inledde ett kliniskt samarbete med
AstraZeneca för utvärdering av naptumomab i kombination med IMFINZI®
(durvalumab) i fas 1b/2 studien
* Ett patent avseende behandling av akuta leukemier med tasquinimod
beviljades i USA
* Active Biotech slutförde försäljningen av fastigheten, Forskaren 1,
till Estea AB den 5 april 2019. Köpeskillingen uppgick till 275 MSEK,
motsvarande bokfört värde och genererade cirka 70 MSEK i
likviditetstillskott
* Michael Shalmi valdes till styrelseordförande och Uli Hacksell till
styrelseledamot vid årsstämman den 23 maj 2019
* En utvärdering av företagets kliniska och kommersiella tillgångar
inleddes

Händelser efter periodens utgång
      ·En ny inriktning för Active Biotech godkändes av styrelsen (se
separat pressmeddelande

från den 5 februari, 2020)

Ekonomisk översikt

MSEK Q4 Q1-Q4
  2019   2018 2019 2018
         
Nettoomsättning 0,9 4,8 8,4 20,1
Rörelseresultat -11,2 -7,1 -32,3 -29,8
Resultat efter skatt -11,2 -8,9 -34,1 -36,9
Resultat per aktie (SEK) -0,08 -0,06 -0,24 -0,27
Likvida medel (vid periodens slut)     59,7 25,6

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Helén Tuvesson, VD
  Tfn 046-19 21 56

 

  Hans Kolam, CFO
  Tfn 046-19 20 44 Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
 

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com

.

 Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i denna
bokslutsrapport enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2020, kl. 08.30
CET. 

Bilaga

* Q4_2019_Active Biotech_Bokslutsrapport

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.