Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-11

Active Biotech Bokslutsrapport 2020

Ny strategisk FoU-plan genomförd och finansierad

HÄNDELSER UNDER KVARTAL 4
Tasquinimod

 • Den kliniska studien i multipelt myelom presenterades muntligt på mötet American Society of Hematology (ASH) 2020 i december
 • Patentansökan avseende användning i multipelt myelom godkänd i Kina i oktober
 • Patent beviljat i Europa i november avseende användning av tasquinimod i kombination med immunterapi

Laquinimod

 • Utvecklingen fortsätter enligt plan

Naptumomab

 • Active Biotech erhöll milstolpebetalning från NeoTX i december

Företaget

 • Styrelsen beslutade vid styrelsemötet i november att föreslå en nyemission för att finansiera pågående och planerade utvecklingsprogram
 • En kapitalmarknadsdag ägde rum den 24 november
 • Den kliniska strategin och beräknade milstolpar presenterades för marknaden i november

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI-DECEMBER

 • Active Biotech offentliggjorde ny strategisk inriktning för bolaget i februari
 • Tre nya styrelseledamöter med omfattande branscherfarenhet utsågs vid årsstämman den 19 maj
 • Prekliniska data avseende effekter av tasquinimod i experimentella modeller för multipelt myelom presenterades i juni vid det virtuella 25:e årliga kongressmötet i European Hematology Association (EHA)
 • Data avseende effekter av laquinimod i experimentell uveit publicerade i Journal of Immunology i maj
 • Första patienten doserad i augusti i fas Ib/IIa-studien med tasquinimod för behandling av multipelt myelom
 • Ny topikal ögondroppsformulering av laquinimod utvecklad i samarbete med Leukocare AG i augusti, för behandling av inflammatoriska ögonsjukdomar

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Active Biotech offentliggjorde emissionsprospekt den 5 januari 2021
 • Företrädesemissionen övertecknades med 175%, och tillförde en likviditet på 76,2 MSEK före emissionskostnader
 • Active Biotech tecknade avtal för tillverkning av en topikal ögondroppsformulering av laquinimod för kliniskt bruk

Ekonomisk översikt

MSEKokt-decjan-dec
 2020   201920202019
     
Nettoomsättning6,20,96,78,4
Rörelseresultat-4,1-11,2-32,3-32,3
Resultat efter skatt-4,1-11,2-32,2-34,1
Resultat per aktie (SEK)-0,03-0,08-0,22-0,24
Likvida medel (vid periodens slut)  26,259,7
      

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Helén Tuvesson, VD
  Tel: 046-19 21 56
  Hans Kolam, CFO
  Tel: 046-19 20 44
      
Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, SE-220 07 Lund
Tel: 046-19 20 00
                                                                 

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i denna bokslutsrapport enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2021, kl. 08.30.

Bilaga


Författare GlobeNewswire

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.