Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-23

Active Biotech: Nya data från fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons sjukdom presenteras på den internatione...

Lund den 23 september, 2019 - Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI)
meddelar att nya data från fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i
Huntingtons sjukdom kommer att presenteras i Nice, Frankrike, på den
internationella kongressen Parkinson?s disease and Movement disorders 22-26
september, 2019. Resultaten kommer att presenteras i tre postrar.

Abstrakt och postrar kommer att finnas tillgängliga på Active Biotech
hemsida (www.activebiotech.com

) i anslutning till presentationen.

P24 - Magnetic Resonance Spectroscopy Evaluation of Neuronal Integrity and
Astrocytosis in a Phase 2 study of Laquinimod as a Treatment for Huntington
Disease (LEGATO-HD)

Blair R. Leavitt1, Ralf Reilmann2, Mark Forrest Gordon3, Karen E. Anderson
4, Andrew Feigin5, Sarah J. Tabrizi6, Julie C. Stout7, Paola Piccini8,
Bretta Russell-Schulz1, Alex L. Mackay1, Beth Borowsky3,
Gail Rynkowski3, Rita Volkinshtein3, Juha-Matti Savola3, Michael R. Hayden

1University of British Columbia, 2George-Huntington-Institute, 3Teva
Pharmaceuticals, 4MedStar Georgetown University Hospital & Georgetown
University Medical Center, 5NYU Langone Health, 6UCL Institute of
Neurology, 7Monash University, 8Imperial College Hayden3

P43 - Brain MRI Volume Changes after 12 months laquinimod treatment of
Huntington disease (LEGATO-HD)

Ralf Reilmann1,  Mark Forrest Gordon2, Karen E. Anderson3, Andrew Feigin4,
Sarah  J. Tabrizi5, Blair R. Leavitt6, Julie C. Stout7, Paola Piccini8,
Nicola Hobbs9, Richard Manber9, Beth Borowsky2, Gail Rynkowski2, Rita
Volkinshtein2, Juha-Matti Savola2 and Michael Hayden2

1George-Huntington-Institute, 2Teva Pharmaceuticals, 3MedStar Georgetown
University Hospital & Georgetown University Medical Center, 4NYU Langone
Health, 5UCL Institute of Neurology, 6University of British Columbia, 7
Monash University, 8Imperial College, 9IXICO plc, London

P44 - Quantitative Motor (Q-Motor) Assessments Suggest a Beneficial Central
Effect of Laquinimod in a Phase II Study in Huntington Disease (LEGATO-HD)

Ralf Reilmann1, Mark Forrest Gordon2, Robin Schubert1, Karen E. Anderson3,
Andrew Feigin4, Sarah J. Tabrizi5, Blair R. Leavitt6, Julie C. Stout7,
Paola Piccini8, Beth Borowsky2, Gail Rynkowski2,
Rita Volkinshtein2, Juha-Matti Savola2, Michael R. Hayden2

1George-Huntington-Institute, 2Teva Pharmaceuticals, 3MedStar Georgetown
University Hospital & Georgetown University Medical Center, 4NYU Langone
Health, 5University College of London, 6University of British Columbia, 7
Monash University, 8Imperial College London

OM LEGATO-HD
LEGATO-HD är en multinationell, multicenter, randomiserad, dubbelblind,
placebokontrollerad, parallellgrupp, fas 2-studie av laquinimod som
potentiell behandling av patienter med Huntingtons sjukdom. Studien
utformades för att utvärdera tre doser (0,5 mg, 1,0 mg och 1,5 mg dagligen)
jämfört med placebo. Den högsta dosen, 1.5 mg avbröts i januari 2016, som
en försiktighetsåtgärd efter att kardiovaskulära säkerhetsproblem
observerats i multipel skleros-studier med laquinimod på 1,2 mg respektive
1,5 mg. Inga liknande problem identifierades i LEGATO-HD studien.

Det primära studiemålet, att utvärdera förändring efter 12 månaders
behandling jämfört med studiestart i UHDRS-TMS, för dosen 1,0 mg jämfört
med placebo uppnåddes inte. Däremot uppnåddes det sekundära målet
procentuell förändring av hjärnatrofi (caudatusvolym) efter 12 månader
jämfört med studiestart för dosen 1,0 mg jämfört med placebo.
Säkerhetsprofilen i studien var likvärdig med den förväntade i
patientpopulationen.

I de explorativa utfallen ingår förändring av Unified Huntington's Disease
Rating Scale - Total Motor Score (UHDRS-TMS) och procentuell förändring i
hjärnatrofi för dosen 0,5 mg, samt förändringar i uppmätt motorisk funktion
(Q-motor), kognitiv funktion, funktionskapacitet, neuronal integritet och
astrocytos (MRS) såväl som hjärnvolymer för doserna 1,0 respektive 0,5 mg
var för sig. Säkerhetsmåtten omfattade rapporterade biverkningar, kliniska
laboratorietester, vitalparametrar, EKGs, fysiska undersökningar och
självmordsbenägenhet. 
Studien genomfördes av Teva i samarbete med Huntington Study Group och
European Huntington's Disease Network. Studien är registrerad som
NCT02215616 på clinicaltrials.gov och dess EudraCT-nummer är
2014-000418-75.

Lund den 23 september, 2019
Active Biotech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helén Tuvesson, VD
Tel +46 46 19 20 95

Hans Kolam, CFO
Tel +46 46 19 20 44

Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag
fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av
neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en
substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper utvecklas för
neurodegenerativa sjukdomar. ANYARA (naptumumab), en immunterapi, befinner
sig i utveckling för behandling av cancer i samarbete med NeoTX
Therapeutics Ltd. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten
tasquinimod, paquinimod och SILC. För ytterligare information besök
www.activebiotech.com

.

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046 19 20 00

Denna information är sådan information som Active Biotech AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,  för offentliggörande
den 23 september, 2019, kl. 08.30.

Bilaga

* Nya data från fas 2-studien LEGATO-HD med laquinimod i Huntingtons
sjukdom presenteras på den internationella kongressen ?Parkinson?s
disease and movement disorders?

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.