Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-02

Active Biotech: Valberedningen i Active Biotech AB föreslår Michael Shalmi som ny styrelseordförande och Uli Hacksell som...

PRESSMEDDELANDE

Lund den 2 maj, 2019 -Active Biotech (NASDAQ, STOCKHOLM:ACTI) meddelar
Valberedningens förslag till Årsstämman. Valberedningen för Active Biotech AB
(publ) förslår att Michael Shalmi och Uli Hacksell utses till nya
styrelseledamöter samt att Michael Shalmi ska utses till styrelsens
ordförande. Mats Arnhög och Magnhild Sandberg har avböjt omval.

Valberedningens förslag till årsstämman
Valberedningen, som består av Mats Arnhög (styrelsens ordförande), Johnny
Sommarlund (MGA Holding), Tomas Billing (Nordstjernan) samt Reza Khiabani
(eget innehav), föreslår följande:

Ordförande vid stämman: advokat Erik Sjöman.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter: fyra ordinarie ledamöter utan
suppleanter.

Styrelsearvode: 500.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor
vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Michael Shalmi får
därutöver erhålla marknadsmässig ersättning för arbete som utförs för bolaget
utöver styrelsearbetet (för mer information, se nedan).

Styrelse: omval av Peter Sjöstrand och Peter Thelin samt nyval av Michael
Shalmi och Uli Hacksell.

Styrelseordförande:nyval av Michael Shalmi.

Antal revisorer och revisorssuppleanter:en revisor utan suppleanter.

Revisorsarvode:enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Revisorer:omval av KPMG AB.

Förslaget avseende revisor överensstämmer med styrelsens rekommendation.

Valberedningen föreslår vidare att valberedningen inför årsstämman 2020 ska
utses enligt motsvarande principer som tidigare har tillämpats.

Upplysningar om styrelseledamöter som föreslås för nyval
Michael Shalmi, född 1965 och dansk medborgare, har erhållit läkarexamen från
Köpenhamns universitet och har en MBA från Scandinavian International
Management Institute i Köpenhamn. Michael Shalmi var tidigare Managing
Director och Head of Principal Investments i Novo Holdings A/S. Han är
styrelseledamot i Evotec AG och Momentum Gruppen A/S.

Uli Hacksell, född 1950, är utbildad apotekare, farmacie doktor, och docent
vid Uppsala universitet. Han är tillförordnad verkställande direktör och
styrelseledamot i Medivir AB. Uli Hacksell är vidare styrelseordförande i
Adhera Therapeutics Inc. samt styrelseledamot i Beactica AB, Cerecor Inc,
InDex Pharmaceuticals AB och Uppsala universitet.

För mer information om de föreslagna styrelseledamöterna, se valberedningens
fullständiga förslag som finns tillgängligt på Active Biotechs
hemsida,www.activebiotech.com.

Övrig information
Valberedningen har informerats om att Active Biotech har för avsikt att ingå
ett konsultavtal med Michael Shalmi, enligt vilket Michael Shalmi tillsammans
med företagsledningen ska utarbeta en ny affärsplan för bolaget baserat på en
fullständig utvärdering av kliniska och kommersiella möjligheter för Active
Biotechs tillgångar. Utvärderingen, som utförs utanför ramen för Michael
Shalmis uppgift som styrelsens ordförande, ska genomföras under tiden till
och med den 31 december 2019. För uppdraget ska Michael Shalmi erhålla en
ersättning om 1.1 miljoner kronor.

Valberedningen har vidare informerats om att Active Biotechs huvudägare MGA
Holding och Nordstjernan på marknadsmässiga villkor ställt ut köpoptioner
avseende 1.500.000 aktier i Active Biotech till Michael Shalmi.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helén Tuvesson, VD
Tfn 046 19 21 56

Hans Kolam, CFO
Tfn 046 19 20 44

Active Biotech AB (publ)(NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag
fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av
neurodegenerativa/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Laquinimod, en
substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper utvecklas för
neurodegenerativa sjukdomar. ANYARA (naptumumab), en immunterapi, befinner
sig i utveckling för behandling av cancer i samarbete med NeoTX Therapeutics
Ltd. Vidare bedrivs kommersiella aktiviteter för projekten tasquinimod,
paquinimod och SILC. För ytterligare information besökwww.activebiotech.com.

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Denna information är sådan som Active Biotech AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2
maj 2019, kl. 13.00.

Valberedningen i Active Biotech AB
http://hugin.info/1002/R/2243317/885579.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.