Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-22

AcuCort AB: AcuCort offentliggör valberedning inför årsstämman 2020

I enlighet med beslut vid årsstämman i AcuCort AB den 25 april 2019
ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2020 utses genom
att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största
aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per
den 30 september 2019 och ber dem utse en representant vardera att
utgöra valberedning. För det fall någon av de tre största aktieägarna
inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska ytterligare
aktieägare tillfrågas intill dess att valberedningen består av tre
ledamöter.

Om det till följd av ägarförändringar bedöms lämpligt äger
valberedningen rätt att erbjuda ytterligare aktieägare plats i
valberedningen, dock så att det sammanlagda antalet ledamöter inte
ska överstiga fem.

I valberedningen inför AcuCorts årsstämma 2020 ingår:

· Sarah Fredriksson, utsedd av Aqilion AB
· Berne Gilbert Okdahl, utsedd av densamme
· Nils Siegbahn, utsedd av Sparbankstiftelsen Skånes
Riskkapitalstiftelse

Valberedningens uppgift är att till årsstämman bereda och lägga fram
förslag rörande bland annat ordförande vid årsstämman, ordförande och
ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode samt val av och
arvode till revisor.

För mer information, vänligen kontakta:

Sarah Fredriksson
Telefon: +46 70 261 4575
E-post: sarah.fredriksson@aqilion.se

Om AcuCort
AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT® - en ny snabblöslig
munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans -
dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ,
patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för
behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn
och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den
bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om
marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat och
en nationell hybridansökan har lämnats in till det svenska
Läkemedelsverket. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att
tiden fram till kommersialisering av ISICORT® kan vara relativt kort.
AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök
gärna www.acucort.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/acucort-ab/r/acucort-offentliggor-valberednin...
https://mb.cision.com/Main/15601/2970692/1148721.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.