Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

AcuCort AB: Analyst Group: Aktieanalys på AcuCort - Fortsätter att ta steg i rätt riktning

AcuCorts produkt ISICORT® skulle kunna närma sig marknadsgodkännande i
Sverige mot slutet av 2020 och försäljningen estimeras då påbörjas
under 2021. ISICORT har väsentliga patientfördelar vilket ger goda
förutsättningar, vid läkemedelsgodkännande, för en omfattande
framtida tillväxt. Bolagets adresserbara marknad bedöms uppgå till
3,4 mdUSD, och ledning och styrelse anses inneha rätt kompetenser för
att utveckla Bolaget i en positiv riktning. Genom en rNPV-värdering
ges ett riskjusterat potentiellt nuvärde om ca 115 MSEK, motsvarande
6 kr per aktie, i ett Base scenario.

För fullständig aktieanalys läs här
(https://www.analystgroup.se/analyser/acucort-q1-20/)

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små
och medelstora börsbolag.

Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av
aktieanalys på AcuCort. Läsare kan anta att Analyst Group har
mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har
inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har
haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle
kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har
kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/acucort-ab/r/analyst-group--aktieanalys-pa-ac...

Författare Cision News