Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

AdderaCare: AdderaCare offentliggör delårsrapport för det första kvartalet 2020

AdderaCare AB ("AdderaCare") offentliggör idag, den 14 maj 2020,
delårsrapport för det första kvartalet 2020. Delårsrapporten finns
tillgänglig som bifogad fil samt via följande länk:
https://www.adderacare.com/investerare/#finansiella-dokument

VD Marianne Sernevi kommenterar:

"Årets första kvartal inleddes positivt med flera ljuspunkter, men
dessa har successivt under mars månad ersatts av oron för effekterna
av Coronapandemin. Omsättningen uppgick till 47,9 MSEK (45,5 MSEK),
vilket innebär en tillväxt på drygt 5 procent i jämförelse med
motsvarande period i fjol, ett tillfredställande resultat givet
utvecklingen i mars. EBITDA för perioden uppgår till -0,4 MSEK (2,0
MSEK). Periodens resultat belastas också av den tidigare
kommunicerade befarade kundförlusten i Huka på 1,3 MSEK. Våra
dotterbolag verkar samtliga på marknader som präglas av stark
underliggande tillväxt och efterfrågan kommer tillbaka när vi åter
kan röra oss i samhället. För att koncernen ska vara redo genomför vi
en i princip fullt garanterad företrädesemission som ger oss
möjlighet att fortsätta investera för framtiden."

Första kvartalet (2020-01-01 till 2020-03-31)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 47,9 MSEK (45,5 MSEK).
· Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -0,4 MSEK (2,0
MSEK).

· Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -4,8
MSEK (-2,0 MSEK).

· Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till -0,02
SEK (0,12 SEK).

· Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,09 SEK).
· Koncernens soliditet 46,9 % (43,6 %).
Väsentliga händelser under perioden

· AdderaCares dotterbolag Kom i Kapp och Erimed varslar anställda om
korttidspermittering. Orsaken är Coronakrisens utveckling i Sverige
och en kraftig avmattning i efterfrågan. Kundordrar skjuts temporärt
framåt i tiden.

· AdderaCares dotterbolag Trident varslar anställda om
korttidspermittering på grund av Coronakrisens utveckling, vilket i
synnerhet påverkar exporten samt produkter för bostadsanpassning.
Efterfrågan på fordon, hissar, badrum och ramper är mindre påverkad.

· Amajo och Huka visar god omsättningstillväxt under det första
kvartalet.

· AdderaCare byter till Erik Penser Bank som Certified Adviser och
likviditetsgarant.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Styrelsen i AdderaCare har beslutat att, under förutsättning av
godkännande vid årsstämman den 27 maj 2020, genomföra en
företrädesemission om 14,8 MSEK före emissionskostnader. Syftet är
att stärka bolagets finansiella ställning och rusta verksamheten
inför fortsatta investeringar i bolagen för att på så sätt öka
effektivitet och lönsamhet.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Telefon: 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@adderacare.com

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

+46 (0)84638300

certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som AdderaCare AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 maj 2020 kl 14:00 CEST.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn.
Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala
entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi
mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt
fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är
noterat på Nasdaq First North Growth Market (ADDERA).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/adderacare/r/adderacare-offentliggor-delarsra...
https://mb.cision.com/Main/14887/3112270/1247898.pdf
https://mb.cision.com/Public/14887/3112270/b86c074cbeb56d5c.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.