Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-02-14

Adderar tillväxt med förvärv

Detta är en betald analys på uppdrag av AdderaCare utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

AdderaCare har genom förvärv av stabila och lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn vuxit kraftig. Vi inleder bevakning med en köprekommendation och riktkurs på 15,0 kronor per aktie.

AdderaCare koncernen bör­jade byggas upp under 2013. Sedan dess har förvärv skett i snabb takt med början av bolaget KomiKapp AB (2013) och Trident AB (2015). Bolaget tog in kapital under 2016 inför listningen på First North.  Affärsidén har varit att skapa en koncern av lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn. Detta drivet av att bolaget har identifierat ett ökat behov av hjälpmedel till olika grupper i samhället och där en allt större del av befolkningen kommer bli allt äldre och ställa större krav på livskvalitet.

AdderaCare strategi bygger på att add­era bolag genom förvärv inom hjälpmedelssektorn. Dessa bolag ska vara både lönsamma och   kassaflödespositiva. Bolaget tittar enligt uppgift kontinuerligt på ett större antal bolag för eventuella förvärv. Bolagets egna mål är att under uppbyggnadsfasen växa med mellan 30 till 50 procent främst genom förvärv.

Resultatutvecklingen har under 2016 var klart över koncernens mål vad gäller tillväxt (30–50 procent) samt EBITDA marginal (>10 procent). Tillväxten blev 100 procent samt en EBITDA marginal på 13,1 procent samt en skuld­sättning under bolagets mål.

I våra långsiktiga prognoser har vi inte lagt in några förvärv, bortsett från det som redan kommunicerats i år. Vi räknar med en tillväxt för koncernen på mellan 4 och 6 procent per år. Vidare att rörelsemarginalen (EBITDA) grad­vis förbättras och toppa på 12,7 procent 2022/2023. Risker hänförs främst till de förvärv som görs, givet att historiken på att de bolag som förvärvats hittills är stabil. Dessa anses dock som låga.

För det fjärde kvartalet som publiceras den 27 februari väntar vi oss inga större överraskningar. Genom förvärven som gjorts under året har marginalen kommit under press givet att förvärven har haft en lägre rörelsemarginal än kon­cernen. Utöver detta är kost­naderna för bland annat noter­ingar en ytterligare post att beakta jämfört med 2016.  Baserat på våra prognoser och på vår kassaflödesvärdering samt potential för ytterligare värdeadderande för­värv, ser vi en uppsida i aktien. Vi initierar vår AdderaCare bevak­ning med en köprekommendation och riktkurs på 15,0 kronor.

Författare Mats Hyttinge