Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

AddLife: AddLife årsstämma 2020 - Åtgärder med anledning av Covid-19

AddLife kommer att vidta försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2020
mot bakgrund av den enligt Folkhälsomyndigheten höjda risknivån för
smittspridning i Sverige.

Målsättningen är att minska risken för smittspridning genom att hålla
en kort och effektiv årsstämma med begränsad interaktion, genom bland
annat följande åtgärder:

· Antalet närvarande styrelseledamöter, revisorer,
valberedningsledamöter, anställda och funktionärer vid stämman kommer
att minimeras.

· Inga valberedningsledamöter, styrelseledamöter,
revisorsföreträdare, funktionärer eller anställda som besökt
riskområden eller de som upplevt luftvägsbesvär i kombination med
feber under de 14 dagarna närmast före stämman, kommer att närvara
vid stämman. Aktieägare och ombud ombeds vänligen att iaktta samma
förhållningsregel.

· Ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas.
· Handsprit kommer att finnas utplacerad i stämmolokalen.
· Planerade anföranden begränsas till ett minimum i syfte att minska
årsstämmans längd.

· Årsstämman avslutas omedelbart efter att de obligatoriska
punkterna på

· dagordningen har avhandlats.
· Aktieägare som inte vill närvara personligen på stämman kan ge
fullmakt åt ett ombud för att utöva sin rösträtt.

· Fullmakten ställs förslagsvis ut till stämmans ordförande eller
annan person som aktieägaren vet kommer närvara på årsstämman. Om
fullmakten ställs ut till ordföranden på stämman måste fullmakten
kombineras med en röstinstruktion så att ordföranden på stämman vet
hur denne ska rösta under de olika beslutspunkterna. Om fullmakten
inte kombineras med en röstinstruktion kommer inte ordföranden kunna
företräda aktieägaren på stämman. Fullmakten bör även i övriga fall
kombineras med en röstinstruktion. Tillsammans med fullmakten ska
även tillhandahållas kopior på relevanta behörighetshandlingar i
enlighet med vad som anges i kallelsen till årsstämman.

· Poströstning kommer att erbjudas enligt den nya undantagsregeln
för stämmor.

· Styrelsen i AddLife har beslutat att aktieägarna i AddLife AB
vid årsstämman 2020 ska kunna utöva sin rösträtt via post och e-post
enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att
underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare
som önskar utöva sin rösträtt genom post ska skicka in formuläret för
poströstning till AddLife i enlighet med de instruktioner som anges i
formuläret.

Viktigt!
Notera att möjligheten att låta ett ombud utöva aktieägares rösträtt
på stämman eller att utöva sin rösträtt via post förutsätter att
aktieägaren gjort anmälan samt finns upptagen i aktieboken i enlighet
med vad som anges i kallelsen till årsstämman. Det är således inte
tillräckligt att enbart skicka in en fullmakt eller
poströstningsformulär.

AddLife tillhandahåller blankt fullmaktsformulär och blank
röstinstruktion samt formulär för poströstning på hemsidan under
fliken "Bolagsstyrning"/ "Bolagsstämma".

AddLife följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid
behov att publicera uppdaterad information på hemsidan inför
årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Willgård, VD och koncernchef, AddLife AB,
kristina.willgard@add.life, tel. +46 (0)70 510 12 23,

Martin Almgren, ekonomidirektör, AddLife AB, martin.almgren@add.life,
tel. +46 (0)70 228 15 45.

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder
högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat
och offentlig sektor, huvudsakligen i Norden och övriga Europa.
AddLife har cirka 1 000 anställda i ett 45-tal operativa dotterbolag
som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 3,7
miljarder SEK. AddLifeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information lämnades för offentliggörande 28 april 2020, kl.
12:30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/addlife/r/addlife-arsstamma-2020---atgarder-m...
https://mb.cision.com/Main/13919/3099184/1237940.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.