Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-29

AddLife: Aktierelaterat incitamentsprogram

Det av årsstämman 2022 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar cirka 40 ledningspersoner om maximalt 150 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B har fulltecknats.

Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris av 64,20 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärde enligt en extern oberoende värdering utförd i enlighet med Black-Scholes-modellen. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 250,07 SEK motsvarande 120 % av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 6 maj till och med 20 maj 2022.

Stockholm 29 juni, 2022
AddLife AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Willgård, VD och koncernchef, AddLife AB, kristina.willgard@add.life,tel. +46 (0)70 510 12 23,
Christina Rubenhag, CFO, AddLife AB, christina.rubenhag@add.lifetel. +46 (0)70 546 72 22.

AddLife är en europeisk oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor. AddLife har cirka 2 200 anställda i ett 85-tal operativa dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 9 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan som AddLife AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande 2022-06-29 kl 10:00 CET.

Författare Cision