Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

AddLife: Ändring av antalet aktier och röster i AddLife AB

Det totala antalet aktier och röster i AddLife AB, org. nr
556995-8126, ("AddLife") har ändrats i maj 2020 till följd av att
antalet A-aktier har ökat med 3 468 912 A-aktier och antalet B-aktier
har ökat med 82 404 807 B-aktier med anledning av att årsstämman i
AddLife den 7 maj 2020 beslutade om en uppdelning av aktier
(aktiesplit 4:1).

Efter uppdelningen uppgår det totala antalet aktier per den 29 maj
2020 till 114 498 292, varav 4 625 216 A-aktier och 109 873 076
B-aktier, motsvarande totalt 156 125 236 röster. AddLifes
aktiekapital är oförändrat 58 309 339,55 kronor medan aktiens
kvotvärde har ändrats från cirka 2,03 kronor till cirka 0,51 kronor.

Till följd av uppdelningen har aktierna i AddLife bytt ISIN-koder. Den
nya ISIN-koden för A-aktien är SE0014401360 och den nya ISIN-koden
för B-aktien är SE0014401378.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Willgård, VD och koncernchef, AddLife AB,
kristina.willgard@add.life, tel. +46 (0)70 510 12 23,

Martin Almgren, ekonomidirektör, AddLife AB, martin.almgren@add.life
tel. +46 (0)70 228 15 45.

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder
högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat
och offentlig sektor, huvudsakligen i Norden och övriga Europa.
AddLife har drygt 1000 anställda i ett 45-tal operativa dotterbolag
som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 3,7
miljarder SEK. AddLifeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB är skyldig att
offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 29 maj 2020 kl.
08:00 (CET).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/addlife/r/andring-av-antalet-aktier-och-roste...
https://mb.cision.com/Main/13919/3121529/1254637.pdf

Författare Cision News