Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-15

AddLife: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2021

Stark tillväxt både organiskt och genom förvärv

AddLifes delårsrapport för Q2 2021 har idag publicerats online på svenska och engelska på bolagets hemsida. Delårsrapporten kan även laddas ner som pdf-version.
Besök reports.add.life/delarsrapport-q2-2021

 

1 APRL - 30 juni 2021 (3 MÅNADER)

Nettoomsättningen ökade med 82 procent till 2 276 MSEK (1 248), varav organisk tillväxt uppgick till 22 procent och förvärvad tillväxt uppgick till 63 procent.

 • EBITA ökade med 83 procent till 332 MSEK (181), motsvarande en EBITA-marginal om 14,6 procent (14,5). Resultatet har belastats med förvärvskostnader och stämpelskatt om 53 MSEK.
 • Resultat efter skatt ökade med 49 procent till 178 MSEK (120).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,47 SEK (1,07).
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 201 MSEK (128).
 • Under kvartalet har två förvärv genomförts, Vision Ophtalmology Group och Healthcare 21. Förvärven beräknas tillsammans tillföra en årlig nettoomsättning om cirka 2 400 MSEK och en EBITA om cirka 310 MSEK. Förvärven har finansierats genom upptagande av nya krediter om 2 250 MSEK samt nyemission av 7 951 958 B-aktier.

 

1 JANUARI - 30 JUNI 2021 (6 MÅNADER)

Nettoomsättningen ökade med 74 procent till 4 012 MSEK (2 301), varav organisk tillväxt uppgick till 37 procent och förvärvad tillväxt uppgick till 42 procent.

 • EBITA ökade med 129 procent till 658 MSEK (287), motsvarande en EBITA-marginal om 16,4 procent (12,5).
 • Resultat efter skatt ökade med 133 procent till 404 MSEK (174).
 • Resultat per aktie uppgick till 3,46 SEK (1,55). För den senaste 12 månaders perioden uppgick resultat per aktie till 6,55 SEK (4,63).
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 385 MSEK (208).
 • Soliditeten uppgick till 38 procent (48).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 115 procent (122).

 

Stockholm den 15 juli 2021
AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life,+46 70 510 12 23
Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life,+46 70 228 15 45
www.add.life

 

Telefonkonferens

Investerare, analytiker och media inbjudes till en telefonkonferens där VD Kristina Willgård och CFO Martin Almgren presenterar delårsrapporten. Presentationen hålls på engelska och pågår cirka 20 minuter och därefter finns möjlighet att ställa frågor. Mötet spelas in och kommer att lagras på webben. Är det första gången du använder Teams blir du ombedd att ladda ner en app.

Telefonkonferensen är den 15 juli 2021, kl. 10:00.                        
Önskar du delta via telefonkonferens, följ denna länk >> (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRiNGUxNjAtODJjOS00NTNhLTk1YzUtZDQ2MzdiYzRlZTk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2220971130-9feb-4ac0-96f1-e7fbd0d840e4%22%2c%22Oid%22%3a%22f0c4cdd5-3797-4b6d-947a-2bfc2b19c038%22%7d)
Eller ring in (endast ljud) +46 8 505 376 58 Konferens-ID: 321 695 644#        

Presentationen finns även på AddLife YouTube >> (https://www.youtube.com/channel/UC_YiKbKavYICoTU37Y0C8pg)            

 

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor, huvudsakligen i Norden och övriga Europa. AddLife har cirka 1 800 anställda i ett 70-tal operativa dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 7 miljarder SEK. AddLifeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021 kl. 07:45 CET.

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.