Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-15

AddLife: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2022

Ett kvartal i förändring

AddLifes delårsrapport för Q2 2022 har idag publicerats online på svenska och engelska på bolagets hemsida. Delårsrapporten kan även laddas ner som pdf-version. Besök reports.add.life/delarsrapport-q2-2022  (https://reports.add.life/delarsrapport-q2-2022/start/)

1 APRIL - 30 JUNI 2022 (3 MÅNADER)

 • Net sales decreased by 9 percent to SEK 2,079m (2,276), of which acquired growth amounted to 13 percent. The COVID-19 related net sales decreased by 88 percent. The organic growth, excluding net sales related to COVID-19, was 4 percent.
 • EBITA decreased by 28 percent to SEK 240m (332), corresponding to an EBITA-margin of 11.6 percent (14.6).
 • Profit after tax decreased by 57 percent to SEK 76m (178).
 • Earnings per share amounted to SEK 0.63 (1.47).  
 • Cash flow from operating activities amounted to SEK 206m (200).
 • During the quarter, two acquisitions, BioCat GmBh and O'Flynn Medical Ltd, were completed and after the end of the quarter, one more acquisition, JK Lab Nordic AB, were completed. In total, these acquisitions are estimated to contribute with annual net sales of approximately SEK 180m and approximately 60 employees.

1 JANUARI - 30 JUNI 2022 (6 MÅNADER)

 • Net sales increased by 16 percent to SEK 4,658m (4,012), of which acquired growth amounted to 30 percent. The COVID-19 related net sales decreased by 59 percent. The organic growth, excluding net sales related to COVID-19, was 3 percent.
 • EBITA increased by 3 percent to SEK 675m (658), corresponding to an EBITA-margin of 14.5 percent (16.4).
 • Profit after tax decreased by 26 percent to SEK 301m (404).
 • Earnings per share amounted to SEK 2.47 (3.46). Earnings per share for the last 12 months amounted to SEK 5.07 (6.03).
 • Cash flow from operating activities amounted to SEK 538m (384).
 • The equity ratio was 36 percent (40).
 • Return on working capital (P/WC) amounted to 74 percent (95).
 • During the interim period, four acquisitions were made and another after the end of the interim period. The acquisitions are expected to contribute with annual net sales of approximately SEK 855m.
 • AddLife's new President and CEO Fredrik Dalborg will start on September 1st.

Stockholm den 15 juli 2022
AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life,+46 70 510 12 23
Christina Rubenhag, CFO, christina.rubenhag@add.life,+46 70 546 72 22
www.add.life
 
Telefonkonferens
Investerare, analytiker och media inbjudes till en telefonkonferens där VD Kristina Willgård och CFO Christina Rubenhag presenterar delårsrapporten. Presentationen hålls på engelska och pågår cirka 20 minuter och därefter finns möjlighet att ställa frågor. Mötet spelas in och kommer att lagras på webben. Är det första gången du använder Teams blir du ombedd att ladda ner en app.

Telefonkonferensen är den 15 Juli 2022, kl. 10:00.                        
Önskar du delta via telefonkonferens, följ denna länk >> (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTk3MmE1YWUtNWE1ZS00MmZlLWI0ZDUtMzEzZDExNWNlMjY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2220971130-9feb-4ac0-96f1-e7fbd0d840e4%22%2c%22Oid%22%3a%2205bf2cfc-31f1-4624-9e44-f9752b6af674%22%7d)
Eller ring in (endast ljud) +46 8 505 376 58 Konferens-ID: 915 124 356#    

Presentationen finns även på AddLife YouTube >> (https://www.youtube.com/channel/UC_YiKbKavYICoTU37Y0C8pg)        

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor, huvudsakligen i Norden och övriga Europa. AddLife har cirka 2 200 anställda i ett 85-tal operativa dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 9 miljarder SEK. AddLifeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 Juli 2022 kl. 07:45 CET.

Författare Cision