Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

Addnode Group: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020

MYCKET STARK INLEDNING PÅ ETT UTMANANDE ÅR

SAMMANFATTNING AV DET FÖRSTA KVARTALET, JANUARI - MARS 2020
· Nettoomsättningen ökade till 1 234 (858) MSEK, en tillväxt med 44
procent varav 10 procent organiskt.

Den valutakursjusterade organiska tillväxten uppgick till 9 procent.
· EBITA ökade till 108 (82) MSEK, en EBITA-marginal på 8,8 (9,6)
procent.

· Rörelseresultatet ökade till 77 (56) MSEK, en rörelsemarginal på 6,2
(6,5) procent.

· Resultatet efter skatt ökade till 57 (15) MSEK. Föregående års
resultat belastades med omvärderingar av

villkorade köpeskillingar om 24 MSEK.
· Resultatet per aktie ökade till 1,71 (0,45) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 276 (226) MSEK.
· Strategiskt förvärv av brittiska Excitech med 50 MGBP i
nettoomsättning.

· Utökad förvärvskreditfacilitet med 250 MSEK.
· Lotta Jarleryd utsedd till CFO för Addnode Group.
· Osäkerhet kring covid-19 pandemins utveckling medförde
tillbakadraget utdelningsförslag.

· Åtgärder har inletts för att kapacitetsanpassa verksamheten till
rådande förhållanden orsakade av coronakrisen.

Denna information är sådan information som Addnode Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående personers försorg, för
offentliggörande den 24 april 2020 klockan 08:30.

För mer information, vänligen kontakta
Johan Andersson, vd och koncernchef, johan.andersson@addnodegroup.com
+46 (0) 70 420 58 31

Lotta Jarleryd, CFO, lotta.jarleryd@addnodegroup.com +46 (0)72 247 92
01

Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag
som tillhandahåller programvaror och digital tjänster till marknader
där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande
leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och
produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och
ärendehanteringssystem till svensk offentlig sektor.

Vi är 1 900 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien,
Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Japan, Kanada,
Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och
Österrike. 2019 uppgick nettoomsättningen till 3 434 MSEK. Addnode
Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information,
vänligen besök: www.addnodegroup.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/addnode-group/r/delarsrapport-1-januari---31-...
https://mb.cision.com/Main/474/3095852/1235126.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.