Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-03

Addtech förvärvar Arruti Group

Addtech Energy, ett affärsområde i Addtech-koncernen, har idag tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Arruti Group ("Arruti")

Arruti Group består av fyra bolag som utvecklar, tillverkar och säljer komponenter samt utrustning för elektriska transmissionslinjer och stationer. Bolaget är väl etablerat som leverantör till stamnätsoperatörer i Europa, delar av Sydamerika och Kanada. Arruti Group har sitt huvudkontor i Bilbao, Spanien, har 90 anställda och en årlig försäljning om cirka 27 MEUR.

Arruti Group kompletterar mycket väl verksamheten inom Addtech Energy som erbjuder lösningar för högspänningsnät.

"Arruti lyfter vår position från att vara en Nordisk, till att bli en global aktör, inom materiel för högspända transmissionslinjer och stationer. Förvärvet positionerar oss för att bli en ledande leverantör till stamnätsägare, inför de stora förstärknings- och utbyggnadsprojekt av elektriska transmissionslinjer som kommer att krävas för att möta den ökande efterfrågan på elektrisk energi", säger Hans Andersén, affärsområdeschef Addtech Energy.

"Familjen Arruti har drivit denna bolagsgrupp i tre generationer. När utvärdering av en ny ägare gjordes föll valet på Addtech koncernen. Addtechs decentraliserade sätt att driva sina bolag och den kunskap som finns runt produkter, produktion och marknad gör att vi känner trygghet i att lämna över det arv vår familj byggt upp", säger Nestor Arrutti, representant för ägarfamiljen.

Tillträde sker per idag och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 3 juni, 2022

Addtech AB (publ)                                                                                                            

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, CEO, Addtech AB, +46  8 470 49 00
Hans Andersén, affärsområdeschef, Addtech Energy, +46 70 67 71 709

Addtech är en tekniklösningskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 500 anställda i ungefär 140 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 14 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information lämnades för offentliggörande den 3 juni 2022, kl 10:40 (CEST).

Författare Cision