Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-01

Addtech förvärvar Gotapack International AB

Addtech Process Technology, ett affärsområde inom Addtech-koncernen, har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Gotapack International AB (Gotapack)

Gotapack har en stark branschkompetens inom utrustning, reservdelar och service till läkemedelsindustrin. Till huvudprodukterna hör process- och förpackningsmaskiner. De primära marknaderna är Sverige, Danmark och Norge.

Gotapack kompletterar Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Process Systems. Bolaget har 5 anställda och omsätter cirka 25 MSEK.

Tillträde sker idag och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 1 juli, 2022

Addtech AB (publ)                                                                                                                         

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, CEO, Addtech AB, +46  8 470 49 00
Claus Nielsen, Affärsområdeschef, Addtech Process Technology, +45 20 75 75 30

Addtech är en tekniklösningskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3 500 anställda i ungefär 140 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt
14 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information lämnades för offentliggörande den 1 juli 2022, kl 14:40 (CEST).

Författare Cision