Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-23

ADDvise Group AB: ADDvise Group har framgångsrikt placerat ytterligare seniort säkerställda obligationer om SEK 150 miljoner till par

ADDvise Group AB (publ) ("ADDvise" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget framgångsrikt har placerat ytterligare seniort säkerställda obligationer (den "Efterföljande Obligationsemissionen") till ett belopp om 150 MSEK inom ramen för Bolagets befintliga obligationslån med ISIN SE0015222088. Efter fullföljandet av den Efterföljande Obligationsemissionen kommer det utestående beloppet under det seniort säkerställda obligationslånet att vara 650 MSEK.

Transaktionen var kraftigt övertecknad och placerades till ett pris om 100,0% av par.

Fullföljandet av den Efterföljande Obligationsemissionen är förbehållet bland annat godkännande av de begärda ändringarna av obligationsvillkoren i enlighet med det skriftliga förfarandet som inleddes den 21 november 2022. Under förutsättning att sådant godkännande beviljas förväntas likviddagen infalla senast den 16 december 2022.

Pareto Securities AB agerade finansiell rådgivare och Roschier Advokatbyrå legal rådgivare i samband med obligationsemissionen.

För vidare upplysningar:
Rikard Akhtarzand, VD
+46765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Hanna Myhrman, Chefsjurist
+46 709-82 92 23
hanna.myhrman@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 november 2022 kl. 16.55 CET.

Om ADDvise Group
ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se,är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.               

Författare Cision