Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-01-17

ADDvise Group AB: ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Surplus Diabetic, Inc.

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i Surplus Diabetic, Inc. ("Surplus Diabetic"), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Surplus Diabetic.

Surplus Diabetic är ett amerikanskt medicintekniskt företag specialiserat på att förse den amerikanska marknaden med diabetesprodukter, såsom glukosmätare, insulin och teststickor. Försäljningen sker till apotek, grossister och direkt till konsumenter.

Surplus Diabetic är baserat i Deerfield Beach, Florida. Omsättningen för de senaste tolv månaderna per den 30 november 2021 uppgick till cirka 18,1 MUSD med en justerad EBITDA om cirka 3,2 MUSD, vilket motsvarar en justerad EBITDA marginal om cirka 17,7 procent.

ADDvise Groups nettoomsättning proforma rullande 12 månader Q3 2021 inklusive tecknade avsiktsförklaringar om förvärv av Surplus Diabetic, Poly Pharmaceuticals Inc och JTECH Medical Industries, Inc. uppgår till 855 MSEK med ett justerat EBITDA resultat om 145 MSEK och en EBITDA marginal om 17%.

Köpeskillingen för Surplus Diabetic uppgår till 19,5 MUSD, uppdelat på en initial köpeskilling om 16,0 MUSD bestående av 15,5 MUSD kontant och en räntefri revers om 0,5 MUSD samt två möjliga tilläggsköpeskillingar om maximalt 1,6 MUSD respektive 1,9 MUSD, förutsatt att säljarna uppnår i förväg fastställda mål. Finansieringen av förvärvet sker genom egna medel.

- Ett förvärv av Surplus Diabetic tar oss in på den viktiga diabetesmarknaden i USA. En av sjukvårdens stora utmaningar är det ökande antalet fall av typ 2-diabetes. Mer än 10 procent av den amerikanska befolkningen har diabetes och ökningstakten är markant. Med förvärvet av Surplus Diabetic breddar vi vårt sortiment av produkter för att behandla kroniska sjukdomar, säger Rikard Akhtarzand, VD för ADDvise Group AB i en kommentar.

Transaktionen är villkorad av ADDvise due diligence samt att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal. Undertecknande av aktieöverlåtelseavtal samt tillträde är planerat till Q2 2022.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till ADDvise i samband med förvärvet.

För vidare upplysningar:
Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 januari 2022 kl. 07:30 CET.
 

Om ADDvise Group
ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se,är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se

Författare Cision