Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-01-10

ADDvise Group AB: Huvudägare utfärdar köpoptioner till styrelseledamöter, ledande befattningshavare och vissa övriga anställda i ADDvise Group

Styrelsen i ADDvise Group AB (publ) har idag informerats om att en av dess huvudägare, Per Åhlgren genom GoMobile nu Aktiebolag, har utfärdat köpoptioner i ADDvise Group till styrelseledamöter, ledande befattningshavare och vissa övriga anställda i ADDvise Group. Sammanlagt har 3 696 666 köpoptioner utfärdats till elva personer.

Varje köpoption har utfärdats till priset 0,45 kronor, vilket motsvarar marknadsvärde genom tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell, och ger innehavaren rätt att under perioden 9 oktober 2022 - 9 januari 2023 förvärva en aktie av serie B i ADDvise Group till priset 9,55 kronor.

ADDvise Group har inte medverkat i utfärdandet av köpoptioner och kommer inte att belastas av några kostnader med anledning av detta.
 

För vidare upplysningar:
Hanna Myhrman, chefsjurist
+46 709 82 92 23
hanna.myhrman@addvisegroup.se

Om ADDvise Group
ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se,är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.                

              

Författare Cision