Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-24

ADONnews: Avstämningsdag för återbetalning, avstämningsdag för omstämpling av aktier

ADONnews Sweden AB (under namnändring till Evendo AB (publ)):
Styrelsen i ADONnews (under namnändring till Evendo AB (publ))
fastställer avstämningsdag för återbetalning, avstämningsdag för
omstämpling av aktier och första handelsdag för de omstämplade
aktierna

Som tidigare kommunicerats beslutade extra bolagsstämman i ADONnews
Sweden AB (under namnändring till Evendo AB (publ)) ("ADONnews" eller
"Bolaget") den 11 juli 2018 i enlighet med styrelsens förslag att
minska aktiekapitalet i Bolaget för återbetalning av samtliga aktier
i Mobile Loyalty Europe AB till Bolagets aktieägare
("Återbetalningen"). Återbetalningen genomförs i förhållandet 1:1,
innebärande att en aktie i ADONnews berättigar till återbetalning i
form av en aktie i Mobile Loyalty Europe AB, och görs till ett
sammanlagt totalt värde om 24.412.647 kronor, motsvarande
0,0314523399137395 kronor per aktie. Avstämningsdagen för
Återbetalningen är nu fastställd till den 27 juli 2018.
Återbetalningen kommer att ske den 30 juli 2018.[1]
(http://file///C:/Users/kkl/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Con...(002).docx#_ftn1)
Den sista dagen för handel med rätt till Återbetalningen är den 25
juli 2018. Den första dagen för handel utan rätt till Återbetalningen
är den 26 juli 2018. Vänligen notera att utländska aktieägare i
Bolaget som är skyldiga att betala kupongskatt kommer att kunna
disponera deras respektive aktier i Mobile Loyalty Europe AB först
när de erlagt tillämplig kupongskatt. För fullständig information
avseende Återbetalningen, vänligen se kallelsen till extra
bolagsstämma i Bolaget den 11 juni 2018.

Den extra bolagsstämman beslutade, som tidigare kommunicerats, därtill
i enlighet med styrelsens förslag om en riktad nyemission av
sammanlagt högst 4.507.811.514 aktier, innebärande en ökning av
aktiekapitalet med högst 11.079.047,496667 kronor. Emissionen är
fulltecknad och de emitterade aktierna är tilldelade. I samband med
beslutet om nyemission beslutade den extra bolagsstämman även om
minskning av aktiekapitalet med 10.171.398,677310 kronor genom
indragning av 4.138.509.931 aktier tillhörande aktietecknarna i den
riktade nyemissionen. Resultatet av den riktade emissionen och
minskningen av aktiekapitalet genom indragning är att aktietecknarna
slutligen erhöll sammanlagt 369.301.583 aktier.

Vidare beslutade, som tidigare kommunicerats, den extra bolagsstämman
att införa två nya aktieslag, aktier av serie A och serie B.
Befintliga stamaktier stämplas om till aktier av serie B och kommer
därefter att uppgå till 776.179.040 aktier som handlas under
aktienamnet ADONnews B, med kortnamnet ADON B och ISIN SE0011527902.
När namnbytet är klart och registrerat kommer aktien handlas under
EVENDO B med samma ISIN-kod. Avstämningsdag för omstämplingen är
fastställd till 1 augusti 2018. Första handelsdag för de omstämplade
aktierna är satt till 31 juli 2018.

Omstämplingen av aktier kommer att ske enligt nedan tidsplan:

+------------------------------------------+--------------+
|Sista dag för handel med stamaktie |30 juli 2018 |
+------------------------------------------+--------------+
|Första dag för handel med aktie av serie B|31 juli 2018 |
+------------------------------------------+--------------+
|Avstämningsdag för omstämpling |1 augusti 2018|
+------------------------------------------+--------------+
|Aktie av serie B bokas in på VP-konton |2 augusti 2018|
+------------------------------------------+--------------+

Slutligen beslutade, som tidigare kommunicerats, den extra
bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag om en apportemission
av totalt 4.398.348.200 aktier, varav högst 2.385.620.900 aktier
skulle vara av serie A och resterande antal aktier av serie B,
innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 19.331.263,435015
kronor. Av de emitterade aktierna tecknades och tilldelades
2.367.260.700 aktier av serie A och 2.031.087.500 aktier av serie B,
innebärande en ökning av aktiekapitalet med 19.331.263,435015 kronor.

----------------------------------------------------------------------

[1]
(http://file///C:/Users/kkl/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Con...(002).docx#_ftnref1)
Vänligen notera att utländska aktieägare i Bolaget som är skyldiga
att betala kupongskatt kommer att kunna disponera deras respektive
aktier i Mobile Loyalty Europe AB först när de erlagt tillämplig
kupongskatt.

Kasper Larsen

kkl@evendo.com

+45 28839201

OM EVENDO

Tänk ett "Booking.com" fast för event samt med ett inbyggt
planeringsverktyg. Där har du Evendo. Evendo är världens första
heltäckande eventplattform som möjliggör effektiv och enkel planering
av företagsevenemang med inbyggd direktbokning som möjliggör lyckade
event för företag och grupper. På en global nivå har ingen direkt
konkurrent etablerat sig och Evendo som redan lanserats i Danmark är
nu på väg att genomföra en global expansion.

Varje år genomförs mer än 100 miljoner mindre företagsevent
(företagsfester, teambuilding, kick-offs etc.) på en global nivå.
Utöver dessa anordnas också en rad olika privata gruppevenemang
(Svensexor/möhippor, födelsedagsfest etc.) varje år. Trots att alla
dessa event ofta innefattar en rad olika leverantörer, schemaläggning
och koordinering bland deltagarna har industrin inte än sett samma
digitalisering som exempelvis hotellbranschen. Detta trots att
hotellindustrin dessutom är mindre sett till totalmarknad om "bara"
74 miljarder USD årligen. Den relevanta eventmarknaden uppgår i det
här fallet till över 240 miljarder USD.

Evendos system är ett färdigutvecklat och fungerande internetbaserat
bokningssystem som ger kunderna direkt och transparent tillgång till
produkter och tjänster från ett brett utbud av leverantörer - och
möjligheten att göra bokningen direkt på Evendo. Så vitt Evendo
känner till är Evendo det enda globala företaget som har utvecklat
metoder och verktyg för att automatisera händelsemarknaden i den
utsträckningen.

På relativt kort tid har Evendo byggt upp en leverantörsportfölj med
över 2.000 produkter och har därmed positionerat sig som den största
evenemangsportalen i Danmark. Kunderna fördelas jämnt mellan
privatpersoner och företag. Sedan lanseringen den 1 augusti 2016 har
ett antal av Danmarks största företag blivit kunder och Evendo riktar
nu samma erbjudande, färdigpaketerade och lätt åtkomliga
total-evenemang, till företag baserade i Storbritannien. För mer
information, besök Evendos webbplats http://about.evendo.com.

OM ADONNEWS

Spotlight Stock Market kortnamn: ADON

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/adonnews/r/avstamningsdag-for-aterbetalning--a...
http://mb.cision.com/Main/11636/2580664/882674.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.