Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-16

AegirBio: Aegirbio får ny stororder på drygt 400 miljoner till Asien. Vietnam blir nästa land för etablering

Aegirbios test för Covid-19 etableras nu även i Vietnam med en order på drygt 400 miljoner. Testerna kommer att levereras under augusti till oktober. Detta är en tilläggsorder till de 400 miljoner som beställdes från Thailand för en dryg vecka sedan. Det innebär att Aegirbio fortsätter sin expansion med avsikt att täcka hela regionen med en befolkning på 600 miljoner innevånare.

"Vårt arbete med att etablera oss i Asien bär frukt. Planen att med Thailand som bas gå vidare in i grannländerna och erbjuda högkvalitativa, enkla och robusta Covid-19 tester i saliv levererar. Detta är bara början och vi jobbar aktivt på att höja produktionskapaciteten ytterligare för att kunna mätta marknaden.

AegirBios och våra kunders prognos för denna del av världen är att man kommer att ha mycket stort behov av denna typ av tester för lång tid, minst 12 månader, framöver. Det är glädjande att nu även Vietnam ser att vår test skall vara en viktig del av deras smittspårning och det borgar för att vi kommer att kunna sälja stora volymer under lång tid., säger Martin Linde, VD i Aegirbio.

Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-16 08:44 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ingvarsson, SO Aegirbio AB
Epost: aingvarsson@aegirbio.com
Telefon: +46 706 791 878

Martin Linde, VD Aegirbio AB
Epost: mlinde@aegirbio.com
Telefon: +46 706 730 968

Författare Cision